Cơ sở hạ tầng là nền tảng của xã hội hiện đại và lối sống đô thị.

Để giữ được vị thế cạnh tranh trong nhịp độ kinh doanh đầy hối hả ngày nay, việc vận dụng những giải pháp công nghệ phù hợp sẽ là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công. Hitachi tự hào đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), mang đến những thay đổi mạnh mẽ cho hệ sinh thái số của hôm nay, từ công nghệ Mạng lưới vạn vật kết nối Internet(IoT) cho tới lĩnh vực an ninh mạng.

Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng đổi mới nhanh hơn, quản lý doanh nghiệp tốt hơn. Từ lưu trữ và điện toán đám mây cho tới quản lý hoạt động CNTT (JP1) và cơ sở dữ liệu (SAP HANA), mọi điều chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu cách mạng hóa phương thức kinh doanh của các công ty.

Chúng tôi xây dựng các giải pháp an toàn, bảo mật, bền bỉ và thông minh cho các nhà lãnh đạo của tương lai.

Cơ sở hạ tầng là nền tảng của xã hội hiện đại và lối sống đô thị.


Business & ICT/IoT Solutions Integration

Cloud Storage and Data Management

Mission-Critical Financial Solutions

Systems Management Solutions

Data Analytics

Next Generation Financial Services

Business & ICT/IoT Solutions Integration

Consulting, Business Applications, ICT Infrastructure & System Integration, Integrated IoT Sensors & Subsystems

Hitachi provides ICT services that address the diverse needs of customers by combining our extensive expertise with advanced information technology. From our very own JP1 system management solution to infrastructure solutions, we can help various businesses to pursue competitive advantage and operational efficiency.

Cloud Storage and Data Management

Infrastructure, Data and Application Modernisation, Data-Driven Industrial Operations

Hitachi delivers mid-range and high-end data storage systems, software and services that can aid your company’s business in this Internet of Things (IoT) era. With our Storage Virtualization Operating System, you can enable real-time customer engagement and increase returns on IT investments. Accelerate the speed of your digital transformation with the agility to meet daily demands as you ready your enterprise for the future.

Mission-Critical Financial Solutions

Customised Core Systems for Financial Institutions, Insurance and Securities

Hitachi eBworx guides our customers from what’s now to what’s next by solving their digital challenges. Working alongside each customer, we apply our unmatched industrial and digital capabilities to your data and applications to benefit both business and society.

Systems Management Solutions

One-Stop Service to Cover All IT Life Cycles

Hitachi helps to address complex engineering challenges and safeguard the balance between technological design and functional performance with end-to-end engineering solutions. Engage, expand, and realize your digitalization journey by making better decisions on product development, management, design, and production.

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Data Analytics

Decision-Making Support in Various Industries Through Structured and Non-structured Data Analysis

Next Generation Financial Services

Microservices for Banking and Insurance, Highly Reliable ATMs with Managed Services, Digital Payment Services with Transaction Gateway Partners Across Industries

We believe in delivering financial innovations to the market through co-creation with our partners. With a customer-focused approach, we help financial institutions deliver quality, sustainable, and innovative solutions to the market.

 • Cơ sở hạ tầng là nền tảng của xã hội hiện đại và lối sống đô thị.

  Để giữ được vị thế cạnh tranh trong nhịp độ kinh doanh đầy hối hả ngày nay, việc vận dụng những giải pháp công nghệ phù hợp sẽ là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công.

  Tìm Hiểu Thêm
 • Năng lượng xanh & tính lưu động

  Chúng tôi cố gắng đạt được mức trung hòa carbon thông qua việc cung cấp năng lượng xanh và mang đến các giải pháp có tính lưu động, nhờ đó, đảm bảo hạnh phúc của mọi người trên toàn cầu.

  Tìm Hiểu Thêm
 • Sự kết nối các ngành công nghiệp

  Cơ sở hạ tầng là nền tảng của xã hội hiện đại và lối sống đô thị.

  Tìm Hiểu Thêm
 • Ngành sản xuất hệ thống Ô tô

  Khi thế giới ngày một quan tâm đến sự bền vững, nhu cầu cho các giải pháp di chuyển tiên tiến cũng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  Tìm Hiểu Thêm

Powering Asia’s Journey to a Sustainable Society

Social innovation is at the core of Hitachi’s business and has been a driving force behind much of the technological progress that has helped improve the quality of life.
View All Social Innovation Stories