Sự kiện

Thái Lan | 2020

METALEX 2020

METALEX is an annual platform for the metalworking community in…
Myanmar | 2020

Japan Myanmar Pwe Taw 2020

The Japan Myanmar Pwe Taw event is co-organized by the…
Singapore | 2019

The Greatest Gift

Việt Nam | 2019

Triển lãm công nghiệp sản xuất Việt Nam 2019

Triển lãm công nghiệp sản xuất Việt Nam 2019 (VME 2019) đã được tổ chức tại trung tâm I.C.E Hà Nội từ ngày 14/08 đến ngày 16/08/2019...
Philippines | 2019

HAS-PH 25th Anniversary 2019

Việt Nam | 2018

Diễn đàn Hitachi cải tiến vì xã hội 2018 tại Hà Nội

Diễn đàn Hitachi cải tiến vì xã hội (HSIF) 2018…
Indonesia | 2018

Indonesia Infrastructure Week 2018

The Indonesia Infrastructure Week 2018 (IIW18) was held at Jakarta…
Xem thêmLOADING

Xem sự kiện trước năm 2019

Xem tất cả câu chuyện Đổi mới sáng tạo vì xã hội