Sự kiện

Singapore | 2023

2023 HYLI Alumni Singapore Gathering

The inaugural Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) Alumni Gathering concluded…
Thái Lan | 2020

METALEX 2020

METALEX is an annual platform for the metalworking community in…
Singapore | 2019

The Greatest Gift

Indonesia | 2019

Digital Transformation For Your Business

Hitachi Seminar in Jakarta 2019 was held at Crowne Plaza Jakarta, Indonesia on 27 November under the theme, ‘Digital Transformation For Your Business’...
Philippines | 2019

HAS-PH 25th Anniversary 2019

Myanmar | 2019

Japan Myanmar Pwe Taw 2019

The Japan Myanmar Pwe Taw event festival is organized by…
Việt Nam | 2018

Diễn đàn Hitachi cải tiến vì xã hội 2018 tại Hà Nội

Diễn đàn Hitachi cải tiến vì xã hội (HSIF) 2018…
Xem thêmLOADING

Xem sự kiện trước năm 2019

Xem tất cả câu chuyện Đổi mới sáng tạo vì xã hội