Giới Thiệu

Chúng tôi có đầy đủ vị thế để hiện thực hóa mục tiêu Đổi mới sáng tạo vì Xã hội tại châu Á.

Tại Hitachi, chúng tôi nhận thức rõ sứ mệnh đóng góp cho xã hội qua việc phát triển những công nghệ và sản phẩm nguyên bản có công năng vượt trội. Vì vậy, Hitachi luôn mở rộng chiến lược Kinh doanh gắn chặt Đổi mới sáng tạo vì Xã hội trên phạm vi toàn cầu. Với việc kết hợp công nghệ thông tin và công nghệ vận hành tiên tiến vào các sản phẩm/hệ thống, chúng tôi mang đến một tương lai nơi mọi người có thể sống an toàn hơn và sung túc hơn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đưa chiến lược Kinh doanh Đổi mới sáng tạo vì Xã hội tiến lên giai đoạn cao hơn với các công nghệ số được tăng cường để thúc đẩy “phối hợp tìm giải pháp”: cùng khách hàng và đối tác giải quyết những vấn đề chung và xây dựng giải pháp hiệu quả.

Thư ngỏ từ ngài Chủ tịch

Kojin Nakakita

“Sát cánh cùng các bên liên quan, chúng tôi
mong muốn xây dựng một xã hội bền vững hơn
cho các thế hệ tương lai
qua việc bảo vệ nguồn tài nguyên hữu hạn
của trái đất.”

Hitachi Asia

Với 138 công ty thành viên cùng đội ngũ nhân viên 33,310 người đa dạng và nhiệt huyết, Hitachi Asia Ltd. đã thành lập các văn phòng tại 7 quốc gia châu Á từ tháng 03 năm 2022. Thay mặt Tập đoàn Hitachi toàn cầu, Tập đoàn Hitachi tại khu vực châu Á điều hành mọi hoạt động kinh doanh khu vực châu Á.

Tìm hiểu thêm

Hitachi Asia

Tài liệu giới thiệu doanh nghiệp

Tải xuống tài liệu giới thiệu doanh nghiệp 2022 để biết thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh toàn cầu, lịch sử và định hướng phát triển của Hitachi. Nửa sau của tài liệu này tóm tắt vị thế tại châu Á và các công ty trong khu vực của Hitachi.

Hitachi Asia

Danh bạ châu Á

Hitachi châu Á hoạt động tại 7 quốc gia tại khu vực châu Á. Sử dụng danh bạ
để tìm kiếm các công ty đang hoạt động tại quốc gia của bạn

Hitachi Global

Xem tất cả câu chuyện tại Đông Nam Á