Các hoạt động

Singapore | 2022

Powering Good Within the Community

Taking to Singapore’s top shopping, dining and entertainment street with…
Thái Lan | 2022

Hitachi Blood Hero

Hitachi Blood Hero was held on 2 and 8 February…
Singapore | 2018

Disney’s Magical Moments

For the 28th year running, Hitachi is proud to sponsor…
Singapore | 2017

Endless Wonder. Christmas on a Great Street.

The yuletide season is here again as Singapore's favourite shopping…
Xem thêmLOADING

Vào mục Lưu trữ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các hoạt động cũ hơn từ năm 2019

Tiếp sức cho Châu Á trên hành trình hướng tới một xã hội bền vững

Đổi mới xã hội là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Hitachi và đã trở thành động lực chủ đạo các tiến bộ công nghệ giúp hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống.
Cùng xem tất cả câu chuyện về Đổi mới xã hội tại Đông Nam Á