Các hoạt động

Singapore | 2023

Christmas: A Timeless Celebration

33 years. One iconic event. Countless smiles. Christmas is the…
Singapore | 2022

Powering Good Within the Community

Taking to Singapore’s top shopping, dining and entertainment street with…
Thái Lan | 2022

Hitachi Blood Hero

Singapore | 2021

Hitachi Plays Santa 2021 Cooking from the Heart

Hitachi Plays Santa returns for the fifth year in 2021 to spread festive cheer Dedicated to Powering Good, employees from Hitachi Asia Ltd and its Group of Companies (GoCs) started this ground-up initiative in 2017 to support various social causes in Singapore. Aptly named “Hitachi Plays Santa”, this has been a signature CSR programme for its employees each year to spread love, hope and cheer during the festive season...
Singapore | 2019

Hitachi Plays Santa 2019 -Powering Good Starts Within-

Together with the Hitachi Group of Companies (GoCs) in Singapore,…
Singapore | 2018

Disney’s Magical Moments

For the 28th year running, Hitachi is proud to sponsor…
Xem thêmLOADING

Vào mục Lưu trữ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các hoạt động cũ hơn từ năm 2019

Tiếp sức cho Châu Á trên hành trình hướng tới một xã hội bền vững

Đổi mới xã hội là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Hitachi và đã trở thành động lực chủ đạo các tiến bộ công nghệ giúp hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống.
Cùng xem tất cả câu chuyện về Đổi mới xã hội tại Đông Nam Á