กิจกรรม

ประเทศสิงคโปร์ | 2023

Christmas: A Timeless Celebration

33 years. One iconic event. Countless smiles. Christmas is the…
ประเทศสิงคโปร์ | 2022

Powering Good Within the Community

Taking to Singapore’s top shopping, dining and entertainment street with…
ประเทศไทย | 2022

Hitachi Blood Hero

ประเทศไทย | 2022

Powering Good for Thai Citizens Through the Pandemic

ประเทศสิงคโปร์ | 2021

Hitachi Plays Santa 2021 Cooking from the Heart

Hitachi Plays Santa returns for the fifth year in 2021 to spread festive cheer Dedicated to Powering Good, employees from Hitachi Asia Ltd and its Group of Companies (GoCs) started this ground-up initiative in 2017 to support various social causes in Singapore. Aptly named “Hitachi Plays Santa”, this has been a signature CSR programme for its employees each year to spread love, hope and cheer during the festive season...
ประเทศสิงคโปร์ | 2021

About Hitachi and Christmas on A Great Street

ประเทศสิงคโปร์ | 2020

Spreading Love and Joy to Everyone this Christmas

ประเทศสิงคโปร์ | 2020

Hitachi Plays Santa 2020 (A Virtual Edition) Adopt a Wish

ประเทศสิงคโปร์ | 2019

Hitachi Plays Santa 2019 -Powering Good Starts Within-

Together with the Hitachi Group of Companies (GoCs) in Singapore,…
ประเทศสิงคโปร์ | 2018

Disney’s Magical Moments

For the 28th year running, Hitachi is proud to sponsor…
โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมLOADING

ตรวจสอบเอกสารที่มเนื้อหาที่นานกว่าปีพ.ศ. 2562

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi
และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูทุกเรื่องราวในประเทศไทย