กิจกรรม

ประเทศสิงคโปร์ | 2023

2023 HYLI Alumni Singapore Gathering

The inaugural Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) Alumni Gathering concluded…
ประเทศไทย | 2020

METALEX 2020

METALEX เป็นเวทีประจำปีสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านโลหะในภูมิภาคอาเซียน นิทรรศการเครื่องมือเครื่องจักรและงานโลหะครั้งที่ 34...
ประเทศพม่า | 2020

Japan Myanmar Pwe Taw 2020

ประเทศสิงคโปร์ | 2019

The Greatest Gift

ประเทศอินโดนีเซีย | 2019

Digital Transformation For Your Business

Hitachi Seminar in Jakarta 2019 was held at Crowne Plaza Jakarta, Indonesia on 27 November under the theme, ‘Digital Transformation For Your Business’...
ประเทศเวียดนาม | 2019

Vietnam Manufacturing Expo 2019

ประเทศสิงคโปร์ | 2019

Hitachi Young Leaders Initiative 2019

ประเทศฟิลิปปินส์ | 2019

HAS-PH 25th Anniversary 2019

ประเทศพม่า | 2019

Japan Myanmar Pwe Taw 2019

The Japan Myanmar Pwe Taw event festival is organized by…
ประเทศเวียดนาม | 2018

Hitachi Social Innovation Forum 2018 HANOI

Themed ‘Illuminating Smart Communities’, the Hitachi Social Innovation Forum (HSIF)…
โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมLOADING

ตรวจสอบเอกสารที่มีเนื้อหาที่เก่ากว่าปีพ.ศ. 2562

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi
และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูทุกเรื่องราวในประเทศไทย