Products & Solutions

 • Digital Systems & Services

  เพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการควบคุมโซลูชันเทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้นนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พวกเราที่ Hitachi ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบดิจิทัลในปัจจุบัน

  เรียนรู้เพิ่มเติม

  Indonesia,Malaysia,Myanmar,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam

 • Green Energy & Mobility

  โซลูชันของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
  ตลอดเวลาสําหรับอาคารของคุณ

  และนี่ได้นําเราไปสู่ความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น Hitachi จึงมีภารกิจในการจัดหาโซลูชั่นการผลิตและการจัดการพลังงานที่
  ล้ําสมัยสําหรับบริษัทในภูมิภาคนี้และอีกหลายแห่ง

  เรียนรู้เพิ่มเติม

  Indonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam

 • Connective Industries

  โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่
  และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่ Hitachi จัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ ไปจนถึงประเทศไทย

  พัฒนาด้วยประสบการณ์กว่า 110 ปี
  และขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนในเชิงบวกโซลูชันของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อทําให้ชีวิตของคุณปลอดภัยมีประสิทธิผลและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  เรียนรู้เพิ่มเติม

  Indonesia,Malaysia,Myanmar,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam

Hitachi กำลังสนับสนุนอนาคตที่ปลอดคาร์บอน

“เราต้องการทางเลือกใหม่แทนวิธีการแบบเก่า ที่ก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน” ในฐานะที่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา ความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแลกมาด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อม Dr. Gerald Hane General Manager of Corporate Strategy ที่ Hitachi Asia Ltd., แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถแสวงหาอนาคตที่ยั่งยืนและสนับสนุนความพยายามในการขจัดคาร์บอนในภูมิภาค

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachiและเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด