เกี่ยวกับเรา

เราจัดอยู่ในตำแหน่งที่จะนำนวัตกรรมทางสังคมมาสู่ทวีปเอเชีย

ที่Hitachi ด้วยพันธกิจในการมีส่วนร่วมในสังคมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศโดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เราจึงมีส่วนร่วมในธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมในระดับโลก ด้วยการรวมไอทีขั้นสูงเข้ากับ OT (เทคโนโลยีปฏิบัติการ) และผลิตภัณฑ์/ระบบ เราจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างอนาคตที่ผู้คนสามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีชีวิตที่ร่ำรวยยิ่งขึ้น ก้าวไปข้างหน้า เราจะนำธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมของเราไปสู่ขั้นที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเร่ง “การสร้างการทำงานร่วมกัน” การแก้ปัญหาที่ใช้ร่วมกันและการสร้างโซลูชันร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

สารจากท่านประธาน

Kojin Nakakita

“เราจะจัดหาชุดโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วย
แก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่ลูกค้าของเราอย่าง
ต่อเนื่อง เราจะกำหนดยุคใหม่แห่งนวัตกรรมแล
ะเทคโนโลยีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา โดยมุ่
งเน้นไปที่ภาคส่วนสิ่งแวดล้อม ดิจิทัลและนวัตกรรม
(Green, Digital and Innovation)”

Hitachi ในทวีปเอเชีย

Hitachi Asia Ltd. ประกอบด้วยบริษัท 107 แห่งและได้รับการสนับสนุนจากความหลากหลายและความมุ่งมั่นของพนักงาน 26,183 คน โดยมีสำนักงานใน 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนตามข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2566 บริษัทในเครือของ Hitachi ในทวีปเอเชียดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของ Hitachi ระดับโลก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

Hitachi ในทวีปเอเชีย

จุลสารบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสารขององค์กรประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ
ประวัติ และทิศทางของ Hitachi ในระดับโลก
เพื่อดูภาพรวมว่าเราให้บริการโลกด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของเราอย่างไร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจทั่วโลกและแผนการจัดการในปี
พ.ศ. 2567 ตลอดจนความสำเร็จล่าสุดในทวีปเอเชีย

Hitachi ในทวีปเอเชีย

ข้อมูลบริษัทในภูมิภาคอาเซียน

Hitachi ได้ดำเนินการใน 7 ประเทศในทวีปเอเชีย ใช้ข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในประเทศของคุณ

Hitachi Global

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi
และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูทุกเรื่องราวในประเทศไทย