• June 28, 2024
    Read More

    Singtel, a leading communications technology group in Asia, and Hitachi Digital, representing Hitachi’s broad end-to-end digital transformation services and technology capabilities, today announced a new collaboration that will pair Hitachi’s deep AI expertise with Singtel’s Paragon platform ...

Khởi đầu hành trình đổi mới

Từ phát minh đến đổi mới là cả một quá trình đầy sáng tạo và tại Hitachi, chúng tôi sử dụng sức mạnh sáng tạo đó để thiết kế nên các giải pháp đột phá mở đường cho một thế giới phát triển nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Chúng tôi hiện thực hóa điều này bằng cách sáng tạo ra những giải pháp mới giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn, và thường xuyên cải tiến các giải pháp này để giúp bạn đạt được nhiều thành quả tốt hơn nữa. Điều khiến chúng tôi trở nên khác biệt là cách thức mà chúng tôi sáng tạo vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Sứ mệnh của chúng tôi là biến các công nghệ, giải pháp, hệ thống và cơ sở hạ tầng thành những công cụ giúp bạn đạt được những điều mà ngay chính bạn cũng chưa từng ngờ tới. Ngày nay, chúng tôi đang nỗ lực mang đến cho bạn những tiến bộ vượt bậc của tương lai.

Từ phát minh đến đổi mới là cả một quá trình đầy sáng tạo và tại Hitachi, chúng tôi sử dụng sức mạnh sáng tạo đó để thiết kế nên các giải pháp đột phá mở đường cho một thế giới phát triển nhanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Chúng tôi hiện thực hóa điều này bằng cách sáng tạo ra những giải pháp mới giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn, và thường xuyên cải tiến các giải pháp này để giúp bạn đạt được nhiều thành quả tốt hơn nữa. Điều khiến chúng tôi trở nên khác biệt là cách thức mà chúng tôi sáng tạo vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Sứ mệnh của chúng tôi là biến các công nghệ, giải pháp, hệ thống và cơ sở hạ tầng thành những công cụ giúp bạn đạt được những điều mà ngay chính bạn cũng chưa từng ngờ tới. Ngày nay, chúng tôi đang nỗ lực mang đến cho bạn những tiến bộ vượt bậc của tương lai.

Hitachi Asia

Thành lập vào năm 1989, Hitachi Asia Ltd., công ty con của Hitachi, Ltd., với vai trò là trụ sở của khu vực, phụ trách 7 quốc gia trên khắp Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam).

Đổi mới vì xã hội Tìm hiểu thêm

CÂU CHUYỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ XÃ HỘI

Khám phá các hoạt động kinh doanh đổi mới sáng tạo vì xã hội của Hitachi đang góp phần giải quyết những vấn đề xã hội tại các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam như thế nào.