Thông điệp từ Ban lãnh đạo

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một bộ

giải pháp tích hợp cho khách hàng để giúp

giải quyết các vấn đề xã hội. Với sự tập

trung vào các linh vực “Xanh”, Kỹ Thuật

số” và “Đổi mới” , chúng tôi sẽ mở ra một

thời kỳ mới của đổi mới và công nghệ cùng

với các bên liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một bộ giải pháp tích hợp cho khách hàng để giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Với sự tập trung vào các linh vực “Xanh”, Kỹ Thuật số” và “Đổi mới”, chúng tôi sẽ mở ra một thời kỳ mới của đổi mới và công nghệ cùng với các bên liên quan.

Để hòa nhịp cùng sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, Hitachi đã đưa ra Kế hoạch Quản lý Trung hạn (MTMP) 2024 mới kết hợp các chiến lược kinh doanh mới nhằm hỗ trợ phát triển theo xu hướng mới và đang phát triển trong các lĩnh vực “Xanh”, “Kỹ thuật số” và “Đổi mới”. Chúng tôi sẽ tập trung chuyên môn về Công nghệ thông tin (IT),Công nghệ vận hành (OT) và sản phẩm của mình thông qua các đơn vị kinh doanh được tái cơ cấu, cụ thể là Năng lượng xanh & Tính lưu động của nó , Hệ thống & Dịch vụ Kỹ thuật số và Công nghiệp Kết nối để giải quyết tốt hơn các thách thức xã hội và cơ sở hạ tầng phù hợp với tương lai.

Tại Hitachi, chúng tôi tự hào về những đổi mới thể hiện sự hài hòa với thiên nhiên, nhằm hỗ trợ chất lượng cuộc sống và hoạt động kinh doanh trong những giới hạn cho phép. Được hậu thuẫn từ các giải pháp này, chúng tôi cố gắng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và đồng hành cùng phát triển với các bên liên quan.

Kể từ thuở ban đầu thành lập vào năm 1989, Hitachi Châu Á đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm việc thành lập các văn phòng khu vực ở ASEAN, hoàn thành các dự án tích hợp trọng điểm, cũng như hợp tác với các chính phủ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi kỹ thuật số.

ASEAN với vị thế là một khu vực năng động và đa dạng, với vô số tiềm năng để khám phá. Mặc dù đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua, nhưng sự phụ thuộc vào thị trường và sự phát triển của cơ sở hạ tầng xã hội có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia.

Do đó, chúng tôi tin rằng việc cùng tạo ra giá trị,tức là hợp tác chặt chẽ với khách hàng để xác định các vấn đề cấp bách và đưa ra các giải pháp thiết yếu.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các khách hàng, khách hàng mới và khách hàng lâu năm đã luôn tin tưởng, ủng hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và giải pháp ưu việt nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội

Yếu tố con người luôn là trọng tâm của mọi vấn đề chúng tôi hướng tới tại Hitachi. Chúng tôi luôn tận tâm với thông điệp “Powering Good”- “Kiến tạo những điều tốt đẹp” để tiếp tục thực hiện sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, chúng tôi tin tưởng vào việc góp phần bảo vệ môi trường bằng cách tôn trọng cam kết trung hòa carbon và tiến tới thúc đẩy một xã hội bền vững.

Kojin Nakakita

Chairman of Hitachi Asia Ltd.
Chairman of Hitachi India Pvt. Ltd.
Vice President and Executive Officer, Hitachi, Ltd.

Tiếp sức cho Châu Á trên hành trình hướng tới một xã hội bền vững

Đổi mới xã hội là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Hitachi và đã trở thành động lực chủ đạo các tiến bộ công nghệ giúp hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống.
Cùng xem tất cả câu chuyện về Đổi mới xã hội tại Đông Nam Á