Giới thiệu Hitachi châu Á

Chúng tôi có đầy đủ vị thế để hiện thực hóa mục tiêu Đổi mới sáng tạo vì Xã hội tại châu Á.

“Hitachi đưa ra nhiều đổi mới đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Với đội ngũ tài năng cùng với kinh nghiệm đã được minh chứng trên các thị trường toàn cầu, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho cả thế giới.”

Hoạt động ở châu Á

Tại thời điểm tháng 01/2024, Hitachi Asia Ltd. có văn phòng tại 7 quốc gia châu Á.

0
Các công ty
0
Nhân viên
0
Các công ty
0
Nhân viên

Hitachi Vietnam

Thành lập vào năm 1994

Văn phòng đại diện tại Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh (1994) và Hà Nội (1996). Vào năm 2013, Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) đã được thành lập nhằm mở rộng và tăng cường các hoạt động kinh doanh của Hitachi tại Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi bao gồm các giải pháp và hệ thống CNTT, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống giao thông và hệ thống xử lý nước thải. Chúng tôi cũng lên kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh của Hitachi tại Việt Nam nhằm khuếch trương mô hình Kinh doanh Đổi mới sáng tạo vì Xã hội với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Xem các công ty thuộc Tập đoàn Hitachi tại Việt Nam

Tổng doanh thu của các công ty thuộc Tập đoàn Hitachi tại châu Á

Dựa vào Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2023

0%
tổng doanh thu của Tập đoàn Hitachi

3 lĩnh vực trọng yếu có tính quyết định trong việc gia tăng giá trị xã hội, môi trường và giá trị kinh tế cho khách hàng

Các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Hitachi cam kết xây dựng một thế giới an toàn và tiện nghi cho các thế hệ mai sau.
Các hoạt động CSR của chúng tôi là một phần trong cam kết xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Phục vụ thế giới qua mô hình Kinh doanh Đổi mới sáng tạo vì Xã hội

Trong suốt chiều dài lịch sử, đổi mới vì xã hội vẫn luôn là công cụ thúc đẩy những chuyển biển công nghệ quan trọng, từ những công cụ đơn giản nhất cho tới những kỳ quan cơ khí hiện đại. Khám phá các hoạt động kinh doanh đổi mới sáng tạo vì xã hội của Hitachi đang góp phần giải quyết những vấn đề xã hội tại các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam như thế nào.

Xem tất cả câu chuyện tại Đông Nam Á