Liên hệ

Vui lòng chọn chủ đề cho câu hỏi của bạn

CÂU HỎI VỀ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Cơ Sở Hạ Tầng Là Nền Tảng Của Xã Hội Hiện Đại Và Lối Sống Đô Thị.
Xem thêm

Hoạt động kinh doanh & Tích hợp giải pháp ICT/IoT (Công nghệ thông tin và truyền thông/Internet vạn vật)

Hitachi ICT-Solutions
(Business Application Solutions, Smart Solutions for the Smart Business, ICT Infrastructure Solutions, IT Operations Management (ITOM), and Systems Management Solutions)

Hitachi Sunway Information Systems 
(Security Operation Centre (SOC))

Quản lý dữ liệu và lưu trữ đám mây

Hitachi Vantara
(Primary Block Storage, File and Object Storage - Object Storage Solutions, Storage as a Service, Software Defined Storage)

Giải pháp tài chính then chốt

Hitachi eBworx
(Transaction banking, Credit Management, Retail Touchpoint, Digital Insurance, Microservices, API-First and DevOps)

Giải pháp quản trị hệ thống

Hitachi Sunway Information Systems
(NC Brain, AICAM, Actify Spinfire, CADdoctor, Ultimaker)

Phân tích dữ liệu

Hitachi Solutions
(Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Industry-specific Applications and Accelerators)

Dịch vụ tài chính thế hệ mới

Hitachi Financial Institution Business Unit
(AI Technology / Prediction of Rare Cases, Risk Simulator, Digital Advisor Platform)

Năng Lượng Xanh & Tính Lưu Động
Xem thêm

Hệ thống đường sắt

Hitachi Rail 
(Operation, service & maintenance, Rolling Stocks Solutions, Digital Signalling & Systems)

Lưới điện và Năng lượng

Hitachi Energy 
(High Voltage Switchgear & Breakers, Transformers, Substation Automation, Protection & Control)

Ứng dụng Năng lượng mặt trời

Hitachi Energy 
(Solar Power)

Quản lý lưới điện thông minh

Hitachi Energy
(Grid Edge Solutions, Energy Storage)

Xe điện

Hitachi Solutions
(Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Industry-specific Applications and Accelerators)

Hệ thống điện một chiều cao áp (HVDC)

Hitachi Energy
(HVDC (high-voltage direct current))

Hitachi Soe Electric & Machinery Co., Ltd
(Switchgears)

Sự Kết Nối Các Ngành Công Nghiệp
Xem thêm

Hệ thống tòa nhà

Hitachi - Elevators, Escalators
(Elevators, Escalator & Moving Side Walk)

Chăm sóc sức khỏe

Hitachi - Healthcare
(Healthcare)

Thiết bị công nghiệp

Hitachi Industrial Components & Equipment
(Air Compressors, Electric Hoist, Electric Motor, Ink-Jet Printer, Inverters, Programmable Logic Controllers, Pumps)

Giải pháp cấp nước và xử lý nước thải

Hitachi Aqua-Tech Engineering Pte. Ltd.
(Potable Water, Wastewater Treatment, Customised Solution, RO Desalination System, Lifestyle & Recreation, waterSAVE)

Giải pháp bán dẫn

Hitachi High-Tech in Singapore
(Semiconductor Manufacturing Equipment, Spectrophotometers, Electron Microscopes)

Robotic SI

JR Automation
(Robotics Integration)

Câu hỏi khác

Vui lòng chọn mục này nếu câu hỏi của bạn không liên quan đến một sản phẩm cụ thể hoặc bạn không biết nên chọn chủ đề nào.