Diễn đàn Đổi mới vì Xã hội của Hitachi năm 2016 tại Việt Nam được tổ chức tại Khách sạn & Tháp Sheraton Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 10 năm 2016. Sự kiện đã giới thiệu Chương trình Đổi mới vì Xã hội của Hitachi tại thị trường toàn cầu thông qua các cuộc hội thảo , triển lãm và dạ tiệc bằng hàng loạt các dịch vụ, hệ thống và giải pháp nhằm giải quyết những thách thức mà các thành phố và các cộng đồng ASEAN đang phải đối mặt.

Đã có rất nhiều các bài phát biểu và các bài trình bày khác nhau tại buổi hội thảo kinh doanh minh họa cho Nhiệm vụ Đổi mới vì Xã hội của Hitachi và cách Hitachi có thể giải quyết những vấn đề thách thức mà Việt Nam đang phải phải đối mặt. Từ bài phát biểu của Khách mời danh dự, Ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), các quan khách có thể hiểu được khả năng công nghệ của Hitachi, có thể được áp dụng cho các dự án vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Diễn giả khách mời, ông Satoshi Nakajima (Tổng Lãnh sự Nhật Bản) cũng chia sẻ kỳ vọng rằng các dự án do Hitachi tiến hành, chẳng hạn như dự án Đường Tàu điện ngầm số 1 của Hồ Chí Minh và những nghiên cứu khả thi về hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ mang lại những tác động tích cực cho xã hội Việt Nam. Qua các bài trình bày của các diễn giả của Hitachi, gồm Ông Ichiro Iino (Giám đốc Điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hitachi, Ltd.), Ông Akihito Ando (Tổng Giám đốc Hitachi Asia Co., Ltd. (Việt Nam)), Ông Masaya Sakakibara (Quản lý Cao cấp, Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Xây dựng, Hitachi, Ltd), Ông Kazuo Karasawa (Giám đốc Kinh doanh, Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Đường sắt, Hitachi, Ltd.), Ông Trần Sơn (Giám đốc Giải pháp ICT của Hitachi Asia Co,. Ltd. (Việt Nam) ), và Ông Yasunori Nakayama (Giám đốc Bộ phận, Giám Đốc Bộ Phận, Bộ Phận kinh doanh quốc tế, Đơn vị kinh doanh xử lý nước, Hitachi Ltd.), các vị khách quý có thể hiểu được Hitachi đã có những đóng góp như thế nào đối với sự tăng trưởng của Việt Nam thông qua chương trình đổi mới vì xã hội, cũng như các hoạt động kinh doanh hiện đang được tiến hành tại các khu vực, bao gồm các dự án Thành phố Thông minh, Đường sắt, ICT và Nước. Ngoài ra, khách mời còn được lắng nghe trình bày chuyên sâu về các cơ hội và thách thức tăng trưởng của Việt Nam từ góc nhìn của Hitachi. Đóng góp của Hitachi vào việc đô thị hoá bền vững cũng được nêu bật trong sự kiện này, và các phương pháp nhằm làm cho hệ thống đường sắt trong tương lai thậm chí còn tốt hơn cũng được đưa ra thảo luận. Quan khách có thể tìm hiểu thêm về “việc tạo lập quan hệ hợp tác” và nhiệm vụ đổi mới vì xã hội của Hitachi, chẳng hạn như các giải pháp năng lượng và hệ thống đường sắt hiện tại của Hitachi đã được thông qua toàn cầu . Tại bữa tối thuộc khuôn khổ của sự kiện, quan khách có cơ hội trao đổi và chia sẻ các ý tưởng cùng với các bên liên quan chủ chốt trên thị trường.

Các công nghệ và thế mạnh chính của Hitachi trong Chương trình Đổi mới vì Xã hội cũng đã được nêu bật tại triển lãm, được tổ chức đồng thời tại diễn đàn. Một số lĩnh vực kinh doanh chính được giới thiệu bao gồm Phát triển Đô thị, Tài chính, Công cộng, Công nghiệp và Dịch vụ, Y tế và Sản xuất.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Đổi mới vì Xã hội của Hitachi được tổ chức tại Việt Nam, nối tiếp các sự kiện được tổ chức thành công tại các quốc gia Đông Nam Á (SEA) khác như Thái Lan, Myanmar và Philippines. Diễn đàn thu hút tổng số 291 khách mời. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tất cả những người tham dự hiểu được Chương trình Đổi mới vì Xã hội của Hitachi và những nỗ lực của Hitachi tại Việt Nam. Diễn đàn Đổi mới vì Xã hội của Hitachi không chỉ thể hiện về danh mục đầu tư kinh doanh và khả năng của Hitachi, mà còn là một sự tái khẳng định cam kết của Hitachi tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Những Điểm Nổi bật của Sự kiện

Phòng trưng bày