Hitachi In Asia
Home>Việt Nam

Diễn đàn Hitachi cải tiến vì xã hội 2018 tại Hà Nội

Diễn đàn Hitachi cải tiến vì xã hội (HSIF) 2018 tại Hà Nội đã được tổ chức tại Khách sạn Lotte Hà Nội vào ngày 14/12/2018, lấy chủ đề “Thắp sáng cộng đồng thông minh”...

By |2022-09-08T09:03:12+08:0014/12/2018|Sự kiện, Việt Nam|0 Comments

Diễn đàn xã hội số khu vực châu Á 2018 tại Hà Nội

Vào ngày 23/01/2018, Tập đoàn Nikkei BP Intelligence đã tổ chức Diễn đàn xã hội số khu vực châu Á 2018 tại Khách sạn Lotte, Hà Nội với sự tài trợ của Hitachi, Ltd...

By |2022-09-08T09:03:23+08:0027/01/2018|Sự kiện, Việt Nam|0 Comments

Diễn đàn Đổi mới vì Xã hội của Hitachi năm 2016 tại Việt Nam 2016

Diễn đàn Đổi mới vì Xã hội của Hitachi năm 2016 tại Việt Nam được tổ chức tại Khách sạn & Tháp Sheraton Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 10 năm 2016...

By |2022-09-08T09:03:39+08:0005/10/2016|Sự kiện, Việt Nam|0 Comments

Hội thảo và Hội chợ Triển lãm Quốc tế về Phát triển Năng lượng Việt Nam

Hội thảo và Hội chợ Triển Lãm Quốc Tế về Phát Triển Năng Lượng Việt Nam (VEExpo) Lần thứ 4 đã được tổ chức vào ngày 16-18 tháng 5 năm 2012 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Hà Nội...

By |2022-09-08T09:04:01+08:0018/05/2012|Sự kiện, Việt Nam|0 Comments

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 tại Thương xá Tax Sài Gòn

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 được tổ chức tại Thương xá Tax Sài Gòn, Việt Nam vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 2011...

By |2022-09-08T09:04:11+08:0011/12/2011|Sự kiện, Việt Nam|0 Comments

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 tại Thương xá Tax Sài Gòn

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 được tổ chức tại Thương xá Tax Sài Gòn, Việt Nam vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 2011...

By |2022-09-08T09:04:40+08:0027/12/2010|Sự kiện, Việt Nam|0 Comments