Năng lượng

Thúc đẩy một tương lai năng lượng bền vững cho tất cả mọi người

Nhu cầu đối với năng lượng bền vững chưa bao giờ cấp thiết như ngày nay Công nghệ mới từ các hệ thống năng lượng gió và mặt trời mang đến cho nhiều doanh nghiệp những cơ hội hấp dẫn để giải quyết nhu cầu về năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng của mình.

Tại Hitachi, chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang đến những giải pháp sản xuất và quản lý năng lượng hiện đại cho các công ty ở Singapore và nhiều nơi khác.

Dù là lắp đặt máy biến áp phân phối tại chỗ cho nhà máy điện hay phát triển hoàn toàn mới một hệ thống năng lượng trung hòa carbon từ đầu đến cuối, chúng tôi luôn là những người tiên phong trong các giải pháp về năng lượng tái tạo và quản lý thông minh.

Hitachi đã và đang tiếp lửa cho những ước mơ trong tương lai bằng nguồn năng lượng bền vững của hôm nay.

Năng lượng

Thúc đẩy một tương lai năng lượng bền vững cho tất cả mọi người

Nhu cầu đối với năng lượng bền vững chưa bao giờ cấp thiết như ngày nay Công nghệ mới từ các hệ thống năng lượng gió và mặt trời mang đến cho nhiều doanh nghiệp những cơ hội hấp dẫn để giải quyết nhu cầu về năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng của mình.

Tại Hitachi, chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang đến những giải pháp sản xuất và quản lý năng lượng hiện đại cho các công ty ở Singapore và nhiều nơi khác.

Dù là lắp đặt máy biến áp phân phối tại chỗ cho nhà máy điện hay phát triển hoàn toàn mới một hệ thống năng lượng trung hòa carbon từ đầu đến cuối, chúng tôi luôn là những người tiên phong trong các giải pháp về năng lượng tái tạo và quản lý thông minh.

Hitachi đã và đang tiếp lửa cho những ước mơ trong tương lai bằng nguồn năng lượng bền vững của hôm nay.

Truyền tải điện

Hitachi chuyên cung cấp và điều hành các dịch vụ thực địa về mạng lưới truyền tài điện, bao gồm: lắp đặt, bảo dưỡng, quản lý linh phụ kiện, cố vấn, khắc phục sự cố và đánh giá rủi ro cho lưới điện để đảm bảo quá trình sử dụng an toàn, hiệu quả, bền vững và linh hoạt những tài sản như máy biến áp cao thế, cầu dao chính, máy cắt cách điện bằng khí (GIS), v.v.

Find Out More

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Truyền tải điện

Hitachi chuyên cung cấp và điều hành các dịch vụ thực địa về mạng lưới truyền tài điện, bao gồm: lắp đặt, bảo dưỡng, quản lý linh phụ kiện, cố vấn, khắc phục sự cố và đánh giá rủi ro cho lưới điện để đảm bảo quá trình sử dụng an toàn, hiệu quả, bền vững và linh hoạt những tài sản như máy biến áp cao thế, cầu dao chính, máy cắt cách điện bằng khí (GIS), v.v.

Find Out More

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Truyền tải điện

Hitachi chuyên cung cấp và điều hành các dịch vụ thực địa về mạng lưới truyền tài điện, bao gồm: lắp đặt, bảo dưỡng, quản lý linh phụ kiện, cố vấn, khắc phục sự cố và đánh giá rủi ro cho lưới điện để đảm bảo quá trình sử dụng an toàn, hiệu quả, bền vững và linh hoạt những tài sản như máy biến áp cao thế, cầu dao chính, máy cắt cách điện bằng khí (GIS), v.v.

Find Out More

Hitachi develops and supplies an extensive range of highly efficient and reliable power generation and transmission systems to meet power needs across the world.

Truyền tải & phân phối

Truyền tải & phân phối

Hitachi develops and supplies an extensive range of highly efficient and reliable power generation and transmission systems to meet power needs across the world.

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Truyền tải điện

Hitachi chuyên cung cấp và điều hành các dịch vụ thực địa về mạng lưới truyền tài điện, bao gồm: lắp đặt, bảo dưỡng, quản lý linh phụ kiện, cố vấn, khắc phục sự cố và đánh giá rủi ro cho lưới điện để đảm bảo quá trình sử dụng an toàn, hiệu quả, bền vững và linh hoạt những tài sản như máy biến áp cao thế, cầu dao chính, máy cắt cách điện bằng khí (GIS), v.v.

Find Out More

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Điện
Truyền tải

Chuyên môn của chúng tôi là cung cấp và điều hành dịch vụ quản lý nhân sự thuê ngoài. Các nhân sự này thường phụ trách lắp đặt, bảo dưỡng, quản lý linh phụ kiện, cố vấn, khắc phục sự cố và đánh giá rủi ro cho lưới điện để đảm bảo quá trình sử dụng an toàn, hiệu quả, bền bỉ và bền vững của những tài sản của khách hàng như máy biến áp cao thế, cầu dao chính, máy cắt cách điện bằng khí (GIS), v.v.

Find Out More

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Hệ thống phát điện &
Truyền tải

Hitachi develops and supplies an extensive range of highly efficient and reliable power generation and transmission systems to meet power needs across the world. Our global nuclear power business has the technical capabilities to deliver a full range of products and services, and we are also actively involved in power generation systems using renewable forms of energy with the potential to be important sources of energy in the future.

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Truyền tải điện &
Phân phối truyền tải

Hitachi develops and supplies an extensive range of highly efficient and reliable power generation and transmission systems to meet power needs across the world.

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Bền vững
Tương lai cùng năng lượng

Chúng tôi đang nỗ lực mang đến những công nghệ cho phép thế giới có được những hệ thống năng lượng bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Với tư cách là nhà lãnh đạo công nghệ tiên phong, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng và các đối tác để kiến tạo nên một tương lai nơi có nguồn năng lượng bền vững– cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Find Out More

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Hitachi

Xem tất cả câu chuyện Đổi mới sáng tạo vì xã hội