CNTT

Các hệ thống quản lý tòa nhà thông minh cho thế giới

Để giữ được vị thế cạnh tranh trong nhịp độ kinh doanh đầy hối hả ngày nay, việc vận dụng những giải pháp công nghệ phù hợp sẽ là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công. Hitachi tự hào đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), mang đến những thay đổi mạnh mẽ cho hệ sinh thái số của hôm nay, từ công nghệ Internet vạn vật (IoT) cho tới lĩnh vực an ninh mạng.

Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng đổi mới nhanh hơn, quản lý doanh nghiệp tốt hơn. Từ lưu trữ và điện toán đám mây cho tới quản lý hoạt động CNTT (JP1) và cơ sở dữ liệu (SAP HANA), mọi điều chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu cách mạng hóa phương thức kinh doanh của các công ty.

Chúng tôi xây dựng các giải pháp an toàn, bảo mật, bền bỉ và thông minh cho các nhà lãnh đạo của tương lai.

CNTT

Các hệ thống quản lý tòa nhà thông minh cho thế giới

Để giữ được vị thế cạnh tranh trong nhịp độ kinh doanh đầy hối hả ngày nay, việc vận dụng những giải pháp công nghệ phù hợp sẽ là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công. Hitachi tự hào đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), mang đến những thay đổi mạnh mẽ cho hệ sinh thái số của hôm nay, từ công nghệ Internet vạn vật (IoT) cho tới lĩnh vực an ninh mạng.

Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng đổi mới nhanh hơn, quản lý doanh nghiệp tốt hơn. Từ lưu trữ và điện toán đám mây cho tới quản lý hoạt động CNTT (JP1) và cơ sở dữ liệu (SAP HANA), mọi điều chúng tôi làm đều hướng tới mục tiêu cách mạng hóa phương thức kinh doanh của các công ty.

Chúng tôi xây dựng các giải pháp an toàn, bảo mật, bền bỉ và thông minh cho các nhà lãnh đạo của tương lai.

Kỹ thuật
Giải pháp & dịch vụ

Hitachi tự hào đóng góp phần mình trong công cuộc giải quyết những thách thức kỹ thuật phức tạp và duy trì sự cân bằng giữa thiết kế công nghệ và hiệu năng thực tế bằng nhiều giải pháp kỹ thuật trọn bộ như CAD, CAM, CAE, sản xuất kỹ thuật số, PDM, v.v. Hãy trải nghiệm, phát triển và hiện thực hóa hành trình kỹ thuật số của bạn bằng cách đưa ra những lựa chọn thông minh hơn về phát triển sản phẩm, quản lý, thiết kế hay sản xuất sản phẩm.

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Giải pháp ICT
& dịch vụ

Giải pháp lưu trữ CNTT

Hitachi mang đến các hệ thống, phần mềm và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cấp trung và cấp cao đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp của bạn trong thời đại Internet vạn vật này Với Hệ điều hành lưu trữ ảo, bạn có thể tạo tương tác theo thời gian thực với khách hàng và gia tăng lợi suất đầu tư vào CNTT. Yếu tố nhạy bén này sẽ giúp bạn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi hóa để đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày với tầm nhìn tương lai.

Dựa vào sự hiểu biết sâu rộng về ngành, kết hợp với những giải pháp được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu và hiểu biết về khách hàng, Hitachi có thể giúp hợp nhất các hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Tận dụng các ứng dụng kinh doanh của Microsoft, chúng tôi mang đến những ứng dụng khác nhau nhằm hỗ trợ quản lý các chức năng khác nhau trong doanh nghiệp – từ bộ phận bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý nhân sự làm ngoài cho tới tài chính và vận hành..

Kinh doanh Microsoft
Ứng dụng

Giải pháp kỹ thuật &
Dịch vụ

Hitachi tự hào đóng góp phần mình trong công cuộc giải quyết những thách thức kỹ thuật phức tạp và duy trì sự cân bằng giữa thiết kế công nghệ và hiệu năng thực tế bằng nhiều giải pháp kỹ thuật trọn bộ như CAD, CAM, CAE, sản xuất kỹ thuật số, PDM, v.v. Hãy trải nghiệm, phát triển và hiện thực hóa hành trình kỹ thuật số của bạn bằng cách đưa ra những lựa chọn thông minh hơn về phát triển sản phẩm, quản lý, thiết kế hay sản xuất sản phẩm.

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Kinh doanh Microsoft
Ứng dụng

Lưu trữ CNTT

Hitachi mang đến các hệ thống, phần mềm và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cấp trung và cấp cao đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp của bạn trong thời đại Internet vạn vật này. Với Hệ điều hành lưu trữ ảo, bạn có thể tạo tương tác theo thời gian thực với khách hàng và gia tăng lợi suất đầu tư vào CNTT. Yếu tố nhạy bén này sẽ giúp bạn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi hóa để đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày với tầm nhìn tương lai.

Giải pháp ICT &
Dịch vụ

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Hitachi mang đến các hệ thống, phần mềm và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cấp trung và cấp cao đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp của bạn trong thời đại Internet vạn vật này. Với Hệ điều hành lưu trữ ảo, bạn có thể tạo tương tác theo thời gian thực với khách hàng và gia tăng lợi suất đầu tư vào CNTT. Yếu tố nhạy bén này sẽ giúp bạn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi hóa để đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày với tầm nhìn tương lai.

Kinh doanh Microsoft
Ứng dụng

Giải pháp ICT &
Dịch vụ

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Giải pháp ICT &
Dịch vụ

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Hitachi mang đến các hệ thống, phần mềm và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cấp trung và cấp cao đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp của bạn trong thời đại Internet vạn vật này. Với Hệ điều hành lưu trữ ảo, bạn có thể tạo tương tác theo thời gian thực với khách hàng và gia tăng lợi suất đầu tư vào CNTT. Yếu tố nhạy bén này sẽ giúp bạn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi hóa để đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày với tầm nhìn tương lai.

Lưu trữ CNTT

Giải pháp ICT &
Dịch vụ

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Hitachi mang đến các hệ thống, phần mềm và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cấp trung và cấp cao đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp của bạn trong thời đại Internet vạn vật này. Với Hệ điều hành lưu trữ ảo, bạn có thể tạo tương tác theo thời gian thực với khách hàng và gia tăng lợi suất đầu tư vào CNTT. Yếu tố nhạy bén này sẽ giúp bạn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi hóa để đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày với tầm nhìn tương lai.

Lưu trữ CNTT

Giải pháp ICT &
Dịch vụ

Hitachi cung cấp các dịch vụ ICT có khả năng giải quyết những nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua kết hợp bề dày chuyên môn và công nghệ tiên tiến. Từ giải pháp quản lý hệ thống JP1 do chúng tôi phát triển cho tới các giải pháp cho cơ sở hạ tầng, chúng tôi có thể giúp nhiều doanh nghiệp khác nhau củng cố được vị thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành của họ.

Hitachi mang đến các hệ thống, phần mềm và dịch vụ lưu trữ dữ liệu cấp trung và cấp cao đặc biệt hữu ích cho doanh nghiệp của bạn trong thời đại Internet vạn vật này. Với Hệ điều hành lưu trữ ảo, bạn có thể tạo tương tác theo thời gian thực với khách hàng và gia tăng lợi suất đầu tư vào CNTT. Yếu tố nhạy bén này sẽ giúp bạn thúc đẩy tốc độ chuyển đổi hóa để đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày với tầm nhìn tương lai.

Lưu trữ CNTT

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Hitachi

Xem tất cả câu chuyện Đổi mới sáng tạo vì xã hội