Giới thiệu Tập đoàn Hitachi

Giới thiệu về Hitachi, Ltd

Tên doanh nghiệp Hitachi, Ltd.
(Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho)
Ngày thành lập 01/02/1920 [Founded in 1910]
Trụ sở 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280 Nhật Bản Điện thoại: +81-3-3258-1111
Ban quản lý Keiji Kojima
Director
Representative Executive Officer,
President & CEO
Khác Vốn điều lệ và số lượng nhân viên, doanh thu
Thông tin chứng khoán

Video về doanh nghiệp

Video này giới thiệu tổng quát về Tập đoàn Hitachi – sứ mệnh, các chương trình toàn cầu, tham vọng cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người cũng như mục tiêu kiến tạo một xã hội bền vững thông qua quan hệ hợp tác với các đối tác.