ติดต่อเรา

โปรดเลือกประเภทคำถามของคุณ

คำถามผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Digital Systems & Services
สอบถามตอนนี้

การผสานรวมโซลูชันทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
และ Internet of Things

Hitachi ICT-Solutions
(Business Application Solutions, Smart Solutions for the Smart Business, ICT Infrastructure Solutions, IT Operations Management (ITOM), and Systems Management Solutions)

Hitachi Sunway Information Systems 
(Security Operation Centre (SOC))

ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และการจัดการข้อมูล

Hitachi Vantara
(Primary Block Storage, File and Object Storage - Object Storage Solutions, Storage as a Service, Software Defined Storage)

ภารกิจทางด้านการเงินที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Hitachi eBworx
(Transaction banking, Credit Management, Retail Touchpoint, Digital Insurance, Microservices, API-First and DevOps)

โซลูชันในการจัดการระบบ

Hitachi Sunway Information Systems
(NC Brain, AICAM, Actify Spinfire, CADdoctor, Ultimaker)

การวิเคราะห์ข้อมูล

Hitachi Solutions
(Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Industry-specific Applications and Accelerators)

บริการทางการเงินยุคใหม่

Hitachi Financial Institution Business Unit
(AI Technology / Prediction of Rare Cases, Risk Simulator, Digital Advisor Platform)

Green Energy & Mobility
สอบถามตอนนี้

ระบบรถไฟ

Hitachi Rail 
(Operation, service & maintenance, Rolling Stocks Solutions, Digital Signalling & Systems)

ระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะและพลังงาน

Hitachi Energy 
(High Voltage Switchgear & Breakers, Transformers, Substation Automation, Protection & Control)

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Hitachi Energy 
(Solar Power)

การจัดการกริดอัจฉริยะ

Hitachi Energy
(Grid Edge Solutions, Energy Storage)

eMobility

Hitachi Solutions
(Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Industry-specific Applications and Accelerators)

ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (HVDC)

Hitachi Energy
(HVDC (high-voltage direct current))

Hitachi Soe Electric & Machinery Co., Ltd
(Switchgears)

Connective Industries
สอบถามตอนนี้

Building Systems

Hitachi - Elevators, Escalators
(Elevators, Escalator & Moving Side Walk)

การดูแลสุขภาพ

Hitachi - Healthcare
(Healthcare)

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

Hitachi Industrial Components & Equipment
(Air Compressors, Electric Hoist, Electric Motor, Ink-Jet Printer, Inverters, Programmable Logic Controllers, Pumps)

การแก้ปัญหาน้ำและน้ำเสีย

Hitachi Aqua-Tech Engineering Pte. Ltd.
(Potable Water, Wastewater Treatment, Customised Solution, RO Desalination System, Lifestyle & Recreation, waterSAVE)

โซลูชันเซมิคอนดักเตอร์

Hitachi High-Tech in Singapore
(Semiconductor Manufacturing Equipment, Spectrophotometers, Electron Microscopes)

Robotic SI

JR Automation
(Robotics Integration)

ข้อซักถามอื่นๆ

โปรดเลือกตัวเลือกนี้หากคำถามของคุณไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือคุณไม่แน่ใจว่าจะสอบถามได้ที่ไหน

ข้อสอบถามอื่นๆ