Connective Industries

เราช่วยปฏิวัติโลกและปรับปรุงวิถีชีวิต

โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่
และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่ Hitachi จัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศ

พัฒนาด้วยประสบการณ์กว่า 110 ปี
และขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนในเชิงบวกโซลูชันของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อทําให้ชีวิตของคุณปลอดภัยมีประสิทธิผลและสะดวกสบาย

ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เครื่องอัดอากาศหรือระบบกลั่นน้ําทะเลแบบรีเวิร์สออสโมซิสและเครื่องจักรก่อสร้างโซลูชันของเราช่วยขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ที่เราอาศัยอยู่

Connective Industries


Building Systems

การดูแลสุขภาพ

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

การแก้ปัญหาน้ำและน้ำเสีย

โซลูชันเซมิคอนดักเตอร์

Robotic SI

Building Systems

ลิฟต์ / บันไดเลื่อน / ทางเลื่อน

Hitachi ได้พัฒนาผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อนนานกว่า 9 ทศวรรษ ความต้องการทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายไปพร้อมกับการเดินทาง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
การดูแลสุขภาพ

การบำบัดด้วยลำแสงอนุภาคโปรตอน, อุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, คลินิกและเครื่องวิเคราะห์อิมมูโนเคมี

Hitachi ให้ความสำคัญกับ QOL ของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกนำเสนอโซลูชั่นการรักษามะเร็งที่แพร่กระจายน้อยกว่าและได้รับรังสีน้อยกว่า ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ เรามุ่งเป้าไปที่การรักษาที่เจ็บปวดน้อยลงและทำให้คนไข้ไปโรงพยาบาลน้อยลงด้วยเช่นกัน

Hitachi มีอุปกรณ์และบริการที่หลากหลายในด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งความต้องการยังคงแข็งแกร่งขึ้นด้วยสังคมผู้สูงอายุและความแพร่หลายของโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ จากอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงระบบการบำบัดเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และจัดหาโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพขั้นสูงและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับสังคม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

› Healthcare

Find Out More

› Healthcare

Find Out More

› Healthcare

Find Out More

› Healthcare

Find Out More

› Healthcare

Find Out More

› Healthcare

Find Out More

› Healthcare

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

เครื่องอัดอากาศ, เครื่องอัดกระบวนการ, หม้อแปลงอุตสาหกรรม

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
การแก้ปัญหาน้ำและน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Reverse Osmosis (RO) ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำบริสุทธิ์

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
โซลูชันเซมิคอนดักเตอร์

เซมิคอนดักเตอร์แบบกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ตรวจสอบ การผลิตสารกึ่งตัวนำตั้งแต่การแปรรูป การทดสอบ จนถึงการวัดและการวิเคราะห์ความล้มเหลว

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Robotic SI

แขนหุ่นยนต์แบบหลายแกน เซลล์ หรือระบบลำเลียง

เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติระดับสูง ที่ต้องการการผลิตปริมาณมาก ความเร็วสูง และความแม่นยำสูง เราช่วยให้บริษัททั่วโลกพึ่งพาคนงานน้อยลงด้วยโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากคน รักษาคุณภาพและผลผลิตให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และลดการลาออกของพนักงาน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
 • Digital Systems & Services

  เพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Green Energy & Mobility

  โซลูชันของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
  ตลอดเวลาสําหรับอาคารของคุณ

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Connective Industries

  โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่
  และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่

  เรียนรู้เพิ่มเติม

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด