บริษัท ฮิตาชิ จำกัด โดยความร่วมมือกับสมาคมรถไฟฟ้ารางเดี่ยวญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดงานสัมนารถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรม เซนทาร่า แกรนด์

โดยได้รับเกรียติจาก ฯพณฯ ท่าน เซจิ โคจิมา เอกอัคราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย

นาย ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนาย กาคุ ซูซูกิ รองประธานและเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

เนื้อหาในงานสัมนาในครั้งนี้คือการนำเสนอระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวล่าสุด โดย บริษัท ฮิตาชิ จำกัด สมาคมรถไฟฟ้ารางเดี่ยวญี่ปุ่นและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ในการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 190 คนทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ นักลงทุน บริษัทที่ปรึกษา ตลอดจนแขกจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ อินเดีย เวียดนาม ต่างได้รับ ถุงลดโลกร้อนฮิตาชิ และโมเดลรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

สัมนาในครั้งนี้ยังได้รวบรวม นิทรรศการแสดงระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวของฮิตาชิ และนวัตกรรมต่างๆจาก บริษัทในกลุ่ม ฮิตาชิ อีกด้วย

แกลลอรี