จุลสารบริษัท

Hitachi ในทวีปเอเชีย

จุลสารบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสารขององค์กรประจำปีพ.ศ. 2565 เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ ประวัติ และทิศทางของ Hitachi ในระดับโลก ส่วนครึ่งปีหลังเป็นการสรุปสถานะของบริษัทในอาเซียนของ Hitachi ในระดับโลก ส่วนครึ่งหลังเป็นการสรุปสถานะและบริษัทในอาเซียนของ Hitachi

Hitachi ในทวีปเอเชีย

ข้อมูลบริษัทในภูมิภาคอาเซียน

Hitachi ได้ดำเนินการใน 7 ประเทศในทวีปเอเชีย ใช้ข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในประเทศของคุณ ดูข้อมูลบริษัท
เพื่อค้นหากลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในประเทศของคุณ

ดูเรื่องราวทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้