จุลสารบริษัท

Hitachi ในทวีปเอเชีย

จุลสารบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสารขององค์กรประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ
ประวัติ และทิศทางของ Hitachi ในระดับโลก
เพื่อดูภาพรวมว่าเราให้บริการโลกด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของเราอย่างไร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจทั่วโลกและแผนการจัดการในปี
พ.ศ. 2567 ตลอดจนความสำเร็จล่าสุดในทวีปเอเชีย

Hitachi ในทวีปเอเชีย

ข้อมูลบริษัทในภูมิภาคอาเซียน

Hitachi ได้ดำเนินการใน 7 ประเทศในทวีปเอเชีย ใช้ข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในประเทศของคุณ ดูข้อมูลบริษัท
เพื่อค้นหากลุ่มบริษัทที่ดำเนินการในประเทศของคุณ

ดูเรื่องราวทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้