นโยบายความสามารถในการเข้าถึง

นโยบายความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ Hitachi Group

นโยบายความสามารถในการเข้าถึงต่อไปนี้ ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับเว็บไซต์ Hitachi Group ควบคู่กับ “แนวทางเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ – ข้อมูลและอุปกรณ์การสื่อสาร ซอฟต์แวร์และบริการ – ส่วนที่ 3: เนื้อหาบนเว็บ” (JIS X 8341-3:2010) เป็นส่วนของมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ซึ่งแนวทางเกี่ยวข้องกับ WCAG 2.0 (แนวทางการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ 2.0) จาก W3C (สมาคมเวิลด์ไวด์เว็บ)

เราพยายามบรรลุการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับ A และ AA ตามมาตรฐาน JIS X 8341-3:2010 (ระดับ A และ AA ใน JIS X 8341-3:2010 เทียบเท่ากับระดับ A และ AA ใน WCAG 2.0) แนวคิดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบหมายถึงเนื้อหาเว็บได้รับการพัฒนาขึ้นตามความต้องการของ JIS X 8341-3:2010 และยังตรงตามเกณฑ์การเข้าถึงทั้งหมดของเป้าหมายระดับ A และ AA ด้วย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไปของทุกเว็บไซต์ ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของเรา แต่เป็นเป้าหมายเบื้องต้นที่เราพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานสำหรับหน้าเว็บแต่ละหน้า จากนั้นเพื่อทำให้บรรลุตามมาตรฐานสำหรับหน้าเว็บให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ด้วยจำนวนหน้าอย่างต่ำที่สุดประมาณ 50 หน้า) หลังจากที่เราบรรลุวัตถุประสงค์เริ่มแรกของเราแล้ว ขอบเขตจะถูกขยายให้กว้างขึ้น โดยรวมหน้าใหม่ที่กำลังพัฒนาเข้าไปด้วย ในขณะที่เราทยอยเพิ่มจำนวนหน้าที่สอดคล้องกับกฎระเบียบในเว็บไซต์ของ Hitachi

ตามนโยบายนี้ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและปรับปรุงการเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ Hitachi Group ไม่เพียงแค่สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเท่านั้น แต่ทำขึ้นสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกคน

ผลลัพธ์การทดสอบ

หน้าต่อไปนี้ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน JIS X 8341-3:2010, ส่วนที่ 8.1.1 และได้รับการยืนยันว่า “เป็นไปตามกฎระเบียบ”

ระดับการเข้าถึงที่บรรลุ AA
URI หน้าหลัก 51 หน้า
ดู “เว็บเพจที่ได้รับการทดสอบ” ด้านล่าง
ข้อยกเว้น ข้อมูลบริษัทในสิงคโปร์: https://www.hitachi.asia/th/asean-directory/
Google Maps เป็นบริการที่มอบให้ฟรีโดย Google แผนที่นี้ประกอบด้วยลิงค์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
เทคโนโลยีเนื้อหาเว็บเชื่อถือได้บน XHTML 1.0 Strict, CSS 2, JavaScript 1.3.
รายการตรวจสอบเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง ดู “รายการตรวจสอบเกณฑ์การช่วยสำหรับการเข้าถึง” ด้านล่าง
วันที่ล่าสุดของการทดสอบ 18 มิถุนายน 2555
ตรงตามเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึงระดับสูงกว่าที่ได้มีประกาศไว้ → 7.2.4.8: ตำแหน่งปัจจุบัน
→ 7.3.2.5: การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามคำขอของผู้เข้าชม
รายการตรวจสอบเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง
คำอธิบาย
ใช่: เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึงใช้กับเว็บเพจที่ทดสอบ
–: เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึงไม่ใช้กับเว็บเพจที่ทดสอบ
ใช่: หน้าที่ทดสอบมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง
ไม่: หน้าที่ทดสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง
เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง สามารถใช้ได้ Compliant หมายเหตุ
7.1.1.1 เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ ใช่ ใช่
7.1.2.1 สื่อเสียง หรือวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว ใช่ No audio- or Video-only content
7.1.2.2 สื่อเสียง หรือวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเสียงที่บันทึกล่วงหน้า
7.1.2.3 คุณสมบัติใกล้เคียงกับ/คำบรรยายที่เป็นเสียงของเนื้อหาวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้า ใช่ No audio- or Video-only content
7.1.3.1 ข้อมูลและความสัมพันธ์ ใช่ ใช่
7.1.3.2 Meaningful ลำดับมีความหมาย ใช่ ใช่
7.1.3.3 ลักษณะทางประสาทสัมผัส ใช่ ใช่
7.1.4.1 การใช้สี ใช่ ใช่
7.1.4.2 ควบคุมเนื้อหาที่เป็นเสียง ใช่ No audio- or Video-only content
7.2.1.1 การทำงานด้วยแป้นพิมพ์ ใช่ ใช่
7.2.1.2 ควบคุมลำดับการให้ความสำคัญ ใช่ ใช่
7.2.2.1 ขีดจำกัดเวลาที่สามารถปรับได้ ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่มีขีดจำกัดเวลาที่สามารถปรับได้
7.2.2.2 การหยุดชั่วคราว การหยุด และการซ่อนเนื้อหา ใช่ ใช่
7.2.3.1 กะพริบสามครั้ง หรือต่ำกว่าเกณฑ์ ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่กะพริบ
7.2.4.1 การจำกัดการแสดงของเนื้อหา ใช่ ใช่
7.2.4.2 ชื่อของหน้า ใช่ ใช่
7.2.4.3 ลำดับของการให้ความสำคัญ ใช่ ใช่
7.2.4.4 วัตถุประสงค์ของลิงค์ ตามที่กำหนดโดยบริบท ใช่ ใช่
7.3.1.1 ภาษาของหน้า ใช่ ใช่
7.3.2.1 พฤติกรรมสม่ำเสมอเมื่อองค์ประกอบได้รับการให้ความสำคัญ ใช่ ใช่
7.3.2.2 พฤติกรรมสม่ำเสมอเมื่อผู้เข้าชมเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ใช่ ใช่
7.3.3.1 ป้อนการระบุตัวตนผิดพลาด ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่มีการป้อนข้อมูลผิดพลาด

identificationการระบุตัวตน

7.3.3.2 ป้ายหรือขั้นตอน ใช่ ใช่
7.4.1.1 การแยกเนื้อหา ใช่ ใช่
7.4.1.2 ชื่อ บทบาท และค่าที่เข้าใจได้ หรือสามารถกำหนดค่าได้ ใช่ ใช่
ระดับ AA
เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง สามารถใช้ได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายเหตุ
7.1.2.4 คำบรรยายสำหรับเนื้อหาที่เป็นเสียงสด ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเสียงสด
7.1.2.5 คำบรรยายที่เป็นเสียงสำหรับเนื้อหาวิดีโอที่บันทึกล่วงหน้า ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเสียง หรือวิดีโอเพียงอย่างเดียว
7.1.4.3 คอนทราสต์ต่ำที่สุด ใช่ ใช่
7.1.4.4 การเปลี่ยนขนาดข้อความ ใช่ ใช่
7.1.4.5 การแสดงกราฟฟิกของข้อความ ใช่ ใช่
7.2.4.5 หลายวิธีในการไปถึงเนื้อหา ใช่ ใช่
7.2.4.6 หัวข้อและป้าย ใช่ ใช่
7.2.4.7 การให้ความสำคัญที่มองเห็นได้ ใช่ ใช่
7.3.1.2 ภาษาของส่วนต่างๆ ใช่ ใช่
7.3.2.3 ระบบนำทางที่สม่ำเสมอ ใช่ ใช่
7.3.2.4 การระบุตัวตนที่สม่ำเสมอ ใช่ ใช่
7.3.3.3 คำแนะนำเพื่อแก้ไขการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด ใช่ ไม่มีเนื้อหาที่มีการป้อนการระบุตัวตนผิดพลาด
7.3.3.4 การป้องกันข้อผิดพลาด (ทางกฎหมาย การเงิน การจัดการข้อมูล หรือบริบททดสอบ) ใช่ ใช่ ไม่มีเนื้อหาด้านกฎหมาย หรือธุรกรรมทางการเงิน การดัดแปลงข้อมูล หรือคำตอบของการทดสอบ
ระดับ AAA
เกณฑ์ความสามารถในการเข้าถึง สามารถใช้ได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายเหตุ
7.2.4.8 ตำแหน่งปัจจุบัน ใช่ ใช่
7.3.2.5 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามคำขอของผู้เข้าชม ใช่ ใช่