เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการจัดการอาคารอัจฉริยะเพื่อโลก

เพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การควบคุมโซลูชันเทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้นนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พวกเราที่ Hitachi อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบดิจิทัลในปัจจุบัน ตั้งแต่ Internet of Things (IoT) ไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์

โซลูชันของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้นและจัดการธุรกิจของตนได้ดียิ่งขึ้น เรากำลังปฏิวัติวิธีทำธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการประมวลผลไปจนถึงการจัดการการดำเนินงานด้าน IT (JP1) และการจัดการฐานข้อมูล (SAP HANA)

เราสร้างโซลูชันอัจฉริยะที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการจัดการอาคารอัจฉริยะเพื่อโลก

เพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การควบคุมโซลูชันเทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้นนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พวกเราที่ Hitachi อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบดิจิทัลในปัจจุบัน ตั้งแต่ Internet of Things (IoT) ไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์

โซลูชันของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้นและจัดการธุรกิจของตนได้ดียิ่งขึ้น เรากำลังปฏิวัติวิธีทำธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการประมวลผลไปจนถึงการจัดการการดำเนินงานด้าน IT (JP1) และการจัดการฐานข้อมูล (SAP HANA)

เราสร้างโซลูชันอัจฉริยะที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคต

โซลูชันและบริการด้
านวิศวกรรม

Hitachi ช่วยจัดการความท้าทายด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน พร้อมปกป้องสมดุลระหว่างการออกแบบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการทำงานด้วยโซลูชันวิศวกรรมที่ครบครัน ตั้งแต่ CAD, CAM, CAE, Digital Manufacturing ไปจนถึง PDM มีส่วนร่วมทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลเกิดขึ้นจริงได้ โดยทำให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ การออกแบบ และการผลิต

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

โซลูชันและบริการ ICT

การจัดเก็บข้อมูล IT

Hitachi นำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทคุณในยุค IoT ระบบปฏิบัติการ Storage Virtualization ของเราจะทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้แบบทันท่วงที และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน IT เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับองค์กรของคุณ

Hitachi ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพด้วยความเชี่ยวชาญและโซลูชันเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสร้างขึ้นจากผลจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เราใช้ประโยชน์จาก Microsoft และจัดเตรียมแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ให้กับองค์กร เพื่อช่วยจัดการธุรกิจตั้งแต่การขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการบริการภาคสนาม ไปจนถึงการเงินและการปฏิบัติการ

แอปพลิเคชันด้านธุรกิจจาก MICROSOFT

โซลูชันและบริการ ICT

Hitachi ช่วยจัดการความท้าทายด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน พร้อมปกป้องสมดุลระหว่างการออกแบบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการทำงานด้วยโซลูชันวิศวกรรมที่ครบครัน ตั้งแต่ CAD, CAM, CAE, Digital Manufacturing ไปจนถึง PDM มีส่วนร่วมทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลเกิดขึ้นจริงได้ โดยทำให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ การออกแบบ และการผลิต

Find Out More

› NC Brain

› AICAM

› Actify Spinfire

› CADdoctor

› Ultimaker

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

แอปพลิเคชันด้านธุรกิจจาก MICROSOFT

การจัดเก็บข้อมูล IT

Hitachi นำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทคุณในยุค IoT ระบบปฏิบัติการ Storage Virtualization ของเราจะทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้แบบทันท่วงที และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน IT เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับองค์กรของคุณ

โซลูชันและบริการ ICT

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

Hitachi นำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทคุณในยุค IoT ระบบปฏิบัติการ Storage Virtualization ของเราจะทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้แบบทันท่วงที และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน IT เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับองค์กรของคุณ

แอปพลิเคชันด้านธุรกิจจาก MICROSOFT

โซลูชันและบริการ ICT

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

โซลูชันและบริการ ICT

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

Hitachi นำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทคุณในยุค IoT ระบบปฏิบัติการ Storage Virtualization ของเราจะทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้แบบทันท่วงที และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน IT เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับองค์กรของคุณ

การจัดเก็บข้อมูล IT

โซลูชันและบริการ ICT

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

Hitachi นำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทคุณในยุค IoT ระบบปฏิบัติการ Storage Virtualization ของเราจะทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้แบบทันท่วงที และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน IT เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับองค์กรของคุณ

การจัดเก็บข้อมูล IT

โซลูชันและบริการ ICT

Hitachi ให้บริการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญอันหลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เราสามารถช่วยธุรกิจในหลายภาคส่วน ให้เหนือกว่าในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันการจัดการระบบ JP1 ของเราไปจนถึงโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน

Hitachi นำเสนอระบบจัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และบริการระดับกลางไปจนถึงระดับสูง ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของบริษัทคุณในยุค IoT ระบบปฏิบัติการ Storage Virtualization ของเราจะทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้แบบทันท่วงที และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน IT เร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยความคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละวัน รวมถึงสร้างความพร้อมเพื่ออนาคตให้กับองค์กรของคุณ

การจัดเก็บข้อมูล IT

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi

ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด