ยานยนต์

เพิ่มขีดความสามารถด้านความคล่องตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืน ความต้องการด้านนวัตกรรมความคล่องตัวไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อน โซลูชันของพวกเราที่ Hitachi มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น

เราให้บริการโซลูชันการขับเคลื่อนขั้นสูง ซึ่งรวมถึงระบบส่งกำลังไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ ระบบช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพ และระบบช่วยเหลือในการขับขี่อัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมาพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น

เรากำลังเป็นผู้นำในยุคแห่งนวัตกรรมนี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อช่วยส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน

ยานยนต์

เพิ่มขีดความสามารถด้านความคล่องตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืน ความต้องการด้านนวัตกรรมความคล่องตัวไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อน โซลูชันของพวกเราที่ Hitachi มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น

เราให้บริการโซลูชันการขับเคลื่อนขั้นสูง ซึ่งรวมถึงระบบส่งกำลังไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ ระบบช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพ และระบบช่วยเหลือในการขับขี่อัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมาพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น

เรากำลังเป็นผู้นำในยุคแห่งนวัตกรรมนี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อช่วยส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน

ส่วนประกอบยานยนต์

 

Hitachi Astemo ให้ความสำคัญกับโซลูชันความคล่องตัวขั้นสูงระดับชั้นนำของโลกในด้านการสร้างกระแสไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบาย
เราร่วมมือกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการจัดหาโซลูชันการเคลื่อนย้ายที่ตอบสนองลูกค้าของเราและปัจจัยสำคัญในอนาคตของระบบยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมมือกันกับเรา คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi

ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด