พลังงาน

ก้าวสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนไม่เคยเกิดขึ้นมากมายเช่นทุกวันนี้ เทคโนโลยีใหม่ ตั้งแต่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และลมไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยให้บริษัทมีทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับความต้องการทางด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน

พวกเราที่ Hitachi มีภารกิจในการจัดหาโซลูชันการผลิตและการจัดการพลังงานที่ทันสมัยสำหรับบริษัทในประเทศสิงคโปร์และอีกหลายประเทศ

เราคือผู้บุกเบิกด้านพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันการจัดการอันชาญฉลาด ไม่ว่าจะมีความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายสำหรับติดตั้งในโรงไฟฟ้าหรือมีการพัฒนาระบบพลังงานคาร์บอนเป็นกลางตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ

เราช่วยสร้างความฝันของวันพรุ่งนี้ด้วยพลังที่ยั่งยืนในวันนี้

พลังงาน

ก้าวสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนไม่เคยเกิดขึ้นมากมายเช่นทุกวันนี้ เทคโนโลยีใหม่ ตั้งแต่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และลมไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยให้บริษัทมีทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับความต้องการทางด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน

พวกเราที่ Hitachi มีภารกิจในการจัดหาโซลูชันการผลิตและการจัดการพลังงานที่ทันสมัยสำหรับบริษัทในประเทศสิงคโปร์และอีกหลายประเทศ

เราคือผู้บุกเบิกด้านพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันการจัดการอันชาญฉลาด ไม่ว่าจะมีความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายสำหรับติดตั้งในโรงไฟฟ้าหรือมีการพัฒนาระบบพลังงานคาร์บอนเป็นกลางตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ

เราช่วยสร้างความฝันของวันพรุ่งนี้ด้วยพลังที่ยั่งยืนในวันนี้

ระบบส่งกำลัง

Hitachi เชี่ยวชาญในการจัดหาและจัดการบริการภาคสนามในเครือข่ายระบบส่งกำลังสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา อะไหล่ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหา และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริการและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เบรกเกอร์ วงจรไฟฟ้า สวิตช์เกียร์หุ้มฉนวนแก๊ส (GIS) นั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น

Find Out More

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

ระบบส่งกำลัง

Hitachi เชี่ยวชาญในการจัดหาและจัดการบริการภาคสนามในเครือข่ายระบบส่งกำลังสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา อะไหล่ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหา และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริการและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เบรกเกอร์ วงจรไฟฟ้า สวิตช์เกียร์หุ้มฉนวนแก๊ส (GIS) นั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น

Find Out More

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

ระบบส่งกำลัง

Hitachi เชี่ยวชาญในการจัดหาและจัดการบริการภาคสนามในเครือข่ายระบบส่งกำลังสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา อะไหล่ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหา และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริการและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เบรกเกอร์ วงจรไฟฟ้า สวิตช์เกียร์หุ้มฉนวนแก๊ส (GIS) นั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น

Find Out More

ฮิตาชิพัฒนาและจัดหาระบบการผลิตและการส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั่วโลก

การส่งและการจัดจำหน่าย

การส่งและการจัดจำหน่าย

ฮิตาชิพัฒนาและจัดหาระบบการผลิตและการส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั่วโลก

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

ระบบส่งกำลัง

Hitachi เชี่ยวชาญในการจัดหาและจัดการบริการภาคสนามในเครือข่ายระบบส่งกำลังสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา อะไหล่ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหา และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริการและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เบรกเกอร์ วงจรไฟฟ้า สวิตช์เกียร์หุ้มฉนวนแก๊ส (GIS) นั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น

Find Out More

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

ระบบส่งกำลัง

Hitachi เชี่ยวชาญในการจัดหาและจัดการบริการภาคสนามในเครือข่ายระบบส่งกำลังสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา อะไหล่ การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหา และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริการและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เบรกเกอร์ วงจรไฟฟ้า สวิตช์เกียร์หุ้มฉนวนแก๊ส (GIS) นั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืน และมีความยืดหยุ่น

Find Out More

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

ระบบส่งกำลัง &
การแพร่เชื้อ

ฮิตาชิพัฒนาและจัดหาระบบการผลิตและการส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั่วโลก ธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกของเรามีความสามารถทางเทคนิคในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มรูปแบบ และเรายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระบบการผลิตไฟฟ้าโดยใช้รูปแบบพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

ระบบส่งกำลังและการกระจาย การส่งกำลัง

ฮิตาชิพัฒนาและจัดหาระบบการผลิตและการส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั่วโลก

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำด้านการบุกเบิกเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

Find Out More

อย่างยั่งยืน
พลังงานแห่งอนาคต

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi

ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด