ผลิตภัณฑ์และบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการจัดการอาคารอัจฉริยะเพื่อโลก

เพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การควบคุมโซลูชันเทคโนโลยีให้เหมาะสมนั้นนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พวกเราที่ Hitachi อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบดิจิทัลในปัจจุบัน ตั้งแต่ Internet of Things (IoT) ไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม >
พลังงาน

พลังงาน

ก้าวสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนไม่เคยเกิดขึ้นมากมายเช่นทุกวันนี้ เทคโนโลยีใหม่ ตั้งแต่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และลมไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยให้บริษัทมีทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับความต้องการทางด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม >
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การพัฒนาชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่ Hitachi จัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์จนถึงประเทศไทย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม >
การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่

ช่วยเคลื่อนย้ายผู้คน

เนื่องจากโลกหมุนเร็วขึ้นและมีความต้องการมากขึ้น ผู้คนจึงต้องไปยังจุดที่ต้องการให้เร็วขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเราที่ Hitachi เป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาโซลูชันความคล่องตัว รวมถึงลิฟต์และบันไดเลื่อน ซึ่งช่วยให้เคลื่อนย้ายผู้คนในแนวดิ่งได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม >
วิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ

วิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ

นำนวัตกรรมในอนาคตมาสู่บ้านและที่ทำงานของคุณ

พวกเราที่ Hitachi คือผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคม โดยพัฒนาโซลูชันเพื่อเติมเต็มความเป็นอยู่ของคุณ ทั้งในบ้านและที่ทำงาน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม >
ยานยนต์

ยานยนต์

เพิ่มขีดความสามารถด้านความคล่องตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืน ความต้องการด้านนวัตกรรมความคล่องตัวไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อน โซลูชันของพวกเราที่ Hitachi มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม >
ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด