การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การพัฒนาชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่ Hitachi จัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์จนถึงประเทศไทย