เกี่ยวกับบริษัทในเครือของ Hitachi

เกี่ยวกับ Hitachi, Ltd.

ชื่อบริษัท Hitachi, Ltd.
(Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho)
วันที่ก่อตั้ง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 [Founded in 1910]
สำนักงานใหญ่ 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8280 Japan
โทรศัพท์:+81-3-3258-1111
ผู้บริหาร Keiji Kojima
Director
Representative Executive Officer,
President & CEO
อื่นๆ เงินทุนและจำนวนพนักงาน รายได้
ข้อมูลหุ้น

วิดีโอบริษัท

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของทุกบริษัทในเครือของ Hitachi โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงพันธกิจ โครงการริเริ่มทั่วโลก และแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและการสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้สำเร็จผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร