สมัครงาน

ร่วมงานกับ Hitachi

Hitachi เน้นความสำเร็จผ่านการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานของเรา ปัจจุบันเรามองหาบุคคลที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจสูงที่ต้องการการทำงานที่มีความท้าทายและให้ผลตอบแทนคุ้มค่า Hitachi พร้อมที่จะมอบโอกาสในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและการพัฒนาบุคคล

คลิกที่นี่เพื่อดูตำแหน่งงาน
ประกาศสำหรับผู้หางานทั้งหมด โปรดระวังการหลอกลวงการสรรหาว่าจ้างบุคลากร

เราได้รับแจ้งถึงโฆษณาการสรรหาว่าจ้างบุคลากรที่เป็นเท็จในนาม Hitachi ได้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จัก และผู้สมัครที่มีศักยภาพได้หลงชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

บริษัทขอแจ้งว่าการสรรหาบุคลากรของ Hitachi อย่างเป็นทางการทั้งหมดจะดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ ตามด้วยอีเมลจากที่อยู่อีเมลของ Hitachi อย่างเป็นทางการ บริษัทไม่เคยร้องขอให้ชำระค่าธรรมเนียมหรือฝากเงิน (ไม่ว่าจะคืนเงินหรือไม่ก็ตาม) แต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครงานกับ Hitachi หรือตามเงื่อนไขของการจ้างงานกับ Hitachi

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของนายหน้าสรรหาบุคลากร โปรดติดต่อเรา.

หากคุณต้องการรายงานโฆษณาการรับสมัครงานที่น่าสงสัย โปรดเยี่ยมชม www.hitachi.ethicspoint.com เพื่อรายงานออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์ถูกระบุไว้ในเว็บไซต์)