การปฏิวัติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนทางการเงินสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้น และระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมสำหรับทุกคนในภูมิภาคดีขึ้น

เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนของสังคมเรา ตั้งแต่การสื่อสารที่มีความคล่องตัวไปจนถึงระบบอัตโนมัติของงาน เทคโนโลยีนั้นให้ประโยชน์มากมายมหาศาล การใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมจึงไม่เพียงแต่ช่วยเร่งประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสและความเป็นไปได้ครั้งใหม่

Hitachi มีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในเทคโนโลยีและบทบาทของบริษัทในด้านนวัตกรรมทางสังคม เรามีความยินดีที่จะนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีของเราแก้ไขปัญหาทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีของเรากับปัญหาทางการเงินในภูมิภาค โซลูชันของเราจึงสามารถแก้ไขปัญหาที่มีมายาวนาน และช่วยให้ธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้

บริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่อง คือ การช่วยเหลือผู้ขายในห่วงโซ่อุปทานในด้านกระแสเงินสดโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจสำคัญของการค้าทั่วโลก ภายในห่วงโซ่อุปทานมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่ร้อยเรียงกันอย่างซับซ้อนจนกลายเป็นโครงสร้างหลายชั้น Hitachi มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงกระแสเงินสดให้ผู้ขาย

เช่นเดียวกับธุรกิจทั้งหลาย ผู้ขายพึ่งพาสินเชื่อเพื่อรักษากระแสเงินสดให้เป็นบวก แต่ต่างจากผู้ซื้อตรงที่ผู้ขายต้องมีสินทรัพย์มากกว่าในการค้ำประกัน Hitachi จึงสร้างสรรค์บริการใหม่ที่เรียกว่า บริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่อง ด้วยความช่วยเหลือของ Mizuho Bank โดยใช้เทคโนโลยี Hyperledger Fabric Blockchain ในการสร้างโทเคน

โทเคนจะใช้แทนยอดลูกหนี้สำหรับผู้ขาย ซึ่งทำให้ผู้ขายสามารถรับสินเชื่อได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยโทเคนนี้ ผู้ขายสามารถค้ำประกันตามคุณภาพเครดิตของผู้ซื้อได้ ซึ่งโทเคนสามารถแยกย่อยตามห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ขายรายย่อยเพื่อใช้ค้ำประกันได้เช่นกัน

บริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่องยังสามารถช่วยผู้ซื้อได้อีกด้วยโดยการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ซึ่งผู้ขายอาจใช้ข้อมูล ESG เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่อง

ยกระดับห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามด้วยแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร

ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญในประเทศเวียดนาม โดยคิดเป็น 14% ของ GDP และมากกว่า 40% ของแรงงาน ถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญ แต่ก็ยังอยู่ในสถานะของเกษตรกรรมแบบอะนาล็อก เนื่องจากขาดระบบที่เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ซื้อเข้าด้วยกัน

ห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรได้แก่ ผู้ซื้อ สหกรณ์ และเกษตรกร โดยที่ผู้ซื้อไม่สามารถติดต่อกับเกษตรกรได้โดยตรง ต้องผ่านสหกรณ์เพื่อซื้อผลิตผล

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่เกษตรกรจะประเมินความต้องการของตลาดและปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อได้ นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่มีการเก็บบันทึกผลิตผลและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งไม่มีหลักประกันเพียงพอที่จะได้รับสินเชื่อ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Hitachi จึงทำงานร่วมกับ Sorimachi Vietnam เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตรขึ้น ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบครบวงจรสำหรับการแบ่งปันข้อมูลในภาคการเกษตร

แพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตรจะใช้ข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ผู้ซื้อในอนาคตมองเห็นภาพกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถขายพืชผลให้แก่ผู้ซื้อได้โดยตรงโดยทำหน้าที่เป็นประตูเปิดไปสู่การค้นพบทางธุรกิจ

ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันการเงินยังสามารถใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเสนอสินเชื่อให้แก่เกษตรกรได้

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตร

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโซลูชันแบบ End-to-End เพื่อประมวลผลการขอสินเชื่อ

บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคต้องจัดการกับคำขอสินเชื่อจำนวนมากทุกวัน ซึ่งมีบางแห่งที่ยื่นคำขอสินเชื่อด้วยตนเองโดยใช้เอกสารกระดาษ คำขอเหล่านี้จะต้องผ่านการคัดกรองอีกหลายขั้นตอนและหลายกระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบ

แต่ยังมีอีกหลายวิธีที่ทำได้เพื่อลดภาระงาน ซึ่ง Hitachi มีโซลูชันแบบ End-to-End ที่ช่วยลดความยุ่งยากและเวลาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

เริ่มจากผู้ใช้สามารถขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกสบายจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบสามารถต่อเข้ากับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวล่วงหน้าได้ ใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบดิจิทัลเพื่อแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิทัล คำขอจะได้รับการคัดกรองล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลครบถ้วนและตรวจยืนยันความถูกต้องแล้ว

จากนั้นปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการจัดการตามเกณฑ์วิธีและขั้นตอนของบริษัทจะวิเคราะห์คำขอโดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์ข้อมูลสินเชื่อ วิธีนี้จะขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์และการตัดสินตามความพอใจส่วนบุคคล ทำให้ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยโซลูชันแบบ End-to-End ของเรา บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้แก่กระบวนการทำงานและขยายขนาดธุรกิจเพื่อจัดการคำขอจำนวนมากขึ้นได้

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับแอพพลิเคชั่นขอสินเชื่อ

เกมเพื่อการศึกษา คือ การทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกไปกับเส้นทางการประกันภัย

การประกันภัยเป็นสิ่งจำเป็นของยุคใหม่ในสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะกับความจำเป็นของคุณถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล การประกันภัยเต็มไปด้วยแนวคิดทางการเงินและศัพท์เฉพาะ ซึ่งเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง และการจ่ายเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ที่พูดได้แค่ว่าน่าสับสน

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการซื้อประกันทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมเหมือนกับการเล่นเกม

ขอแนะนำเกมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใส่ความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมเข้าไปในกระบวนการซื้อประกันภัย ด้วยแนวคิดนี้ Hitachi ได้พัฒนาแอปเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาประกันภัยให้เป็นการผจญภัยเชิงโต้ตอบ

ผู้เล่นจะได้พบกับแนวคิดเรื่องการประกันภัยและเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูลที่ประมวลได้ ซึ่งผู้เล่นมีแนวโน้มที่จะจดจำสิ่งที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นเกม ซึ่งทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและพึงพอใจมากขึ้น

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมเพื่อการศึกษา

เจาะลึกข้อมูล ESG และตัวชี้วัดทางการเงินด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์

ในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็มีแนวโน้มว่าธุรกิจต้องรายงานผลกระทบจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มากขึ้น แต่การเปิดเผยข้อมูล ESG ที่ถูกต้องแม่นยำนั้นทำได้ยาก ซึ่งบริษัททั้งหลายพบว่าเป็นการยากที่จะวัดปริมาณกิจกรรม ESG โดยที่ไม่เข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างไร

Hitachi กำลังจัดการความท้าทายนี้ด้วยเทคโนโลยี 3 รูปแบบที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ 1: การสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุของ ESG

เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการเจาะลึกลงไปในตัวบ่งชี้ ESG และวัดปริมาณผลกระทบที่มีต่อตัวบ่งชี้ทางการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง เราสามารถระบุตัวบ่งชี้ ESG และผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ อีกทั้งยังเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากกิจกรรม ESG ที่มีต่อตัวชี้วัดทางการเงิน รวมถึงปริมาณผลกระทบ

เทคโนโลยีที่ 2: การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม

เทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานโดยการจัดกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่คล้ายกันระหว่างกิจกรรม ESG และตัวชี้วัดทางการเงิน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้เราสามารถชดเชยการขาดข้อมูล ESG ได้

เทคโนโลยีที่ 3: การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายในอนาคต

บริษัททั้งหลายจะเลือกตัวเลือกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตัวเลือกที่ส่งผลต่ออนาคต ด้วยเทคโนโลยีนี้ บริษัทจะสามารถจำลองสถานการณ์ด้านนโยบายในอนาคตที่แตกต่างกันออกไปและประเมินผลกระทบจากจุดนี้ไปจนถึงอนาคตได้ โดยนำเสนอในลักษณะของโครงสร้างให้แก่บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ยุ่งวุ่นวาย

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Hitachi สำหรับการรายงาน ESG

การปฏิวัติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนทางการเงินสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้น และระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมสำหรับทุกคนในภูมิภาคดีขึ้น

เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนของสังคมเรา ตั้งแต่การสื่อสารที่มีความคล่องตัวไปจนถึงระบบอัตโนมัติของงาน เทคโนโลยีนั้นให้ประโยชน์มากมายมหาศาล การใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมจึงไม่เพียงแต่ช่วยเร่งประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสและความเป็นไปได้ครั้งใหม่

Hitachi มีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในเทคโนโลยีและบทบาทของบริษัทในด้านนวัตกรรมทางสังคม เรามีความยินดีที่จะนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีของเราแก้ไขปัญหาทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีของเรากับปัญหาทางการเงินในภูมิภาค โซลูชันของเราจึงสามารถแก้ไขปัญหาที่มีมายาวนาน และช่วยให้ธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้

บริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่อง คือ การช่วยเหลือผู้ขายในห่วงโซ่อุปทานในด้านกระแสเงินสดโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

ห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวใจสำคัญของการค้าทั่วโลก ภายในห่วงโซ่อุปทานมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่ร้อยเรียงกันอย่างซับซ้อนจนกลายเป็นโครงสร้างหลายชั้น Hitachi มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงกระแสเงินสดให้ผู้ขาย

เช่นเดียวกับธุรกิจทั้งหลาย ผู้ขายพึ่งพาสินเชื่อเพื่อรักษากระแสเงินสดให้เป็นบวก แต่ต่างจากผู้ซื้อตรงที่ผู้ขายต้องมีสินทรัพย์มากกว่าในการค้ำประกัน Hitachi จึงสร้างสรรค์บริการใหม่ที่เรียกว่า บริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่อง ด้วยความช่วยเหลือของ Mizuho Bank โดยใช้เทคโนโลยี Hyperledger Fabric Blockchain ในการสร้างโทเคน

โทเคนจะใช้แทนยอดลูกหนี้สำหรับผู้ขาย ซึ่งทำให้ผู้ขายสามารถรับสินเชื่อได้เร็วกว่าที่เคย ด้วยโทเคนนี้ ผู้ขายสามารถค้ำประกันตามคุณภาพเครดิตของผู้ซื้อได้ ซึ่งโทเคนสามารถแยกย่อยตามห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ขายรายย่อยเพื่อใช้ค้ำประกันได้เช่นกัน

บริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่องยังสามารถช่วยผู้ซื้อได้อีกด้วยโดยการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ซึ่งผู้ขายอาจใช้ข้อมูล ESG เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเครือข่ายสินเชื่อเอื้อสภาพคล่อง

ยกระดับห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามด้วยแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร

ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญในประเทศเวียดนาม โดยคิดเป็น 14% ของ GDP และมากกว่า 40% ของแรงงาน ถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญ แต่ก็ยังอยู่ในสถานะของเกษตรกรรมแบบอะนาล็อก เนื่องจากขาดระบบที่เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ซื้อเข้าด้วยกัน

ห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรได้แก่ ผู้ซื้อ สหกรณ์ และเกษตรกร โดยที่ผู้ซื้อไม่สามารถติดต่อกับเกษตรกรได้โดยตรง ต้องผ่านสหกรณ์เพื่อซื้อผลิตผล

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่เกษตรกรจะประเมินความต้องการของตลาดและปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ซื้อได้ นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่มีการเก็บบันทึกผลิตผลและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งไม่มีหลักประกันเพียงพอที่จะได้รับสินเชื่อ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Hitachi จึงทำงานร่วมกับ Sorimachi Vietnam เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตรขึ้น ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบครบวงจรสำหรับการแบ่งปันข้อมูลในภาคการเกษตร

แพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตรจะใช้ข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ผู้ซื้อในอนาคตมองเห็นภาพกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถขายพืชผลให้แก่ผู้ซื้อได้โดยตรงโดยทำหน้าที่เป็นประตูเปิดไปสู่การค้นพบทางธุรกิจ

ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันการเงินยังสามารถใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเสนอสินเชื่อให้แก่เกษตรกรได้

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการเกษตร

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโซลูชันแบบ End-to-End เพื่อประมวลผลการขอสินเชื่อ

บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคต้องจัดการกับคำขอสินเชื่อจำนวนมากทุกวัน ซึ่งมีบางแห่งที่ยื่นคำขอสินเชื่อด้วยตนเองโดยใช้เอกสารกระดาษ คำขอเหล่านี้จะต้องผ่านการคัดกรองอีกหลายขั้นตอนและหลายกระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบ

แต่ยังมีอีกหลายวิธีที่ทำได้เพื่อลดภาระงาน ซึ่ง Hitachi มีโซลูชันแบบ End-to-End ที่ช่วยลดความยุ่งยากและเวลาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

เริ่มจากผู้ใช้สามารถขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกสบายจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบสามารถต่อเข้ากับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวล่วงหน้าได้ ใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบดิจิทัลเพื่อแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิทัล คำขอจะได้รับการคัดกรองล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลครบถ้วนและตรวจยืนยันความถูกต้องแล้ว

จากนั้นปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการจัดการตามเกณฑ์วิธีและขั้นตอนของบริษัทจะวิเคราะห์คำขอโดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์ข้อมูลสินเชื่อ วิธีนี้จะขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์และการตัดสินตามความพอใจส่วนบุคคล ทำให้ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยโซลูชันแบบ End-to-End ของเรา บริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้แก่กระบวนการทำงานและขยายขนาดธุรกิจเพื่อจัดการคำขอจำนวนมากขึ้นได้

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับแอพพลิเคชั่นขอสินเชื่อ

เกมเพื่อการศึกษา คือ การทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกไปกับเส้นทางการประกันภัย

การประกันภัยเป็นสิ่งจำเป็นของยุคใหม่ในสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะกับความจำเป็นของคุณถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล การประกันภัยเต็มไปด้วยแนวคิดทางการเงินและศัพท์เฉพาะ ซึ่งเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง และการจ่ายเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ที่พูดได้แค่ว่าน่าสับสน

แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการซื้อประกันทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมเหมือนกับการเล่นเกม

ขอแนะนำเกมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใส่ความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมเข้าไปในกระบวนการซื้อประกันภัย ด้วยแนวคิดนี้ Hitachi ได้พัฒนาแอปเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาประกันภัยให้เป็นการผจญภัยเชิงโต้ตอบ

ผู้เล่นจะได้พบกับแนวคิดเรื่องการประกันภัยและเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูลที่ประมวลได้ ซึ่งผู้เล่นมีแนวโน้มที่จะจดจำสิ่งที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเล่นเกม ซึ่งทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและพึงพอใจมากขึ้น

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมเพื่อการศึกษา

เจาะลึกข้อมูล ESG และตัวชี้วัดทางการเงินด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์

ในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็มีแนวโน้มว่าธุรกิจต้องรายงานผลกระทบจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มากขึ้น แต่การเปิดเผยข้อมูล ESG ที่ถูกต้องแม่นยำนั้นทำได้ยาก ซึ่งบริษัททั้งหลายพบว่าเป็นการยากที่จะวัดปริมาณกิจกรรม ESG โดยที่ไม่เข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างไร

Hitachi กำลังจัดการความท้าทายนี้ด้วยเทคโนโลยี 3 รูปแบบที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

lotties/esg-factors.lottie

เทคโนโลยีที่ 1: การสร้างแบบจำลองเชิงสาเหตุของ ESG

เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยการเจาะลึกลงไปในตัวบ่งชี้ ESG และวัดปริมาณผลกระทบที่มีต่อตัวบ่งชี้ทางการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง เราสามารถระบุตัวบ่งชี้ ESG และผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ อีกทั้งยังเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากกิจกรรม ESG ที่มีต่อตัวชี้วัดทางการเงิน รวมถึงปริมาณผลกระทบ

เทคโนโลยีที่ 2: การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม

เทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานโดยการจัดกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่คล้ายกันระหว่างกิจกรรม ESG และตัวชี้วัดทางการเงิน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้เราสามารถชดเชยการขาดข้อมูล ESG ได้

เทคโนโลยีที่ 3: การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายในอนาคต

บริษัททั้งหลายจะเลือกตัวเลือกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตัวเลือกที่ส่งผลต่ออนาคต ด้วยเทคโนโลยีนี้ บริษัทจะสามารถจำลองสถานการณ์ด้านนโยบายในอนาคตที่แตกต่างกันออกไปและประเมินผลกระทบจากจุดนี้ไปจนถึงอนาคตได้ โดยนำเสนอในลักษณะของโครงสร้างให้แก่บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ยุ่งวุ่นวาย

เล่นวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Hitachi สำหรับการรายงาน ESG