Di chuyển

Thuận tiện hóa việc di chuyển

Khi thế giới đang vận động ngày một nhanh hơn với nhiều yêu cầu hơn, mọi người cũng phải di chuyển nhanh hơn để tới được nơi cần đến. Đó là động lực khiến Hitachi trở thành những nhà cải tiến với đam mê phát triển các giải pháp di chuyển, bao gồm cả thang máy và thang cuốn, giúp đưa mọi người đi lên một cách an toàn và vững vàng.

Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để nâng cao sự thoải mái và linh hoạt, cho phép đáp ứng những yêu cầu luôn không ngừng thay đổi của mọi tòa nhà. Chúng tôi cũng góp phần mang đến nhiều giải pháp vận chuyển, trong đó có các hệ thống đường sắt thiết yếu của thành phố, ví dụ như tuyến Redline của Bangkok.

Chúng tôi giúp mọi người đến được nơi họ cần đến.

Di chuyển

Thuận tiện hóa việc di chuyển

Khi thế giới đang vận động ngày một nhanh hơn với nhiều yêu cầu hơn, mọi người cũng phải di chuyển nhanh hơn để tới được nơi cần đến. Đó là động lực khiến Hitachi trở thành những nhà cải tiến với đam mê phát triển các giải pháp di chuyển, bao gồm cả thang máy và thang cuốn, giúp đưa mọi người đi lên một cách an toàn và vững vàng.

Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để nâng cao sự thoải mái và linh hoạt, cho phép đáp ứng những yêu cầu luôn không ngừng thay đổi của mọi tòa nhà. Chúng tôi cũng góp phần mang đến nhiều giải pháp vận chuyển, trong đó có các hệ thống đường sắt thiết yếu của thành phố, ví dụ như tuyến Redline của Bangkok.

Chúng tôi giúp mọi người đến được nơi họ cần đến.

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Hitachi có đầy đủ năng lực và chuyên môn để tích hợp mọi hệ thống đường sắt. Với một danh mục ấn tượng từ các toa xe lửa cho đến hệ thống quản lý giao thông, hệ thống phát tín hiệu, hệ thống cấp điện và dịch vụ thông tin, sự tự tin ở bề dày chuyên môn kỹ thuật mang đến cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong ngành đường sắt.

Hệ thống đường sắt

Hệ thống đường sắt

Hitachi có đầy đủ năng lực và chuyên môn để tích hợp mọi hệ thống đường sắt. Với một danh mục ấn tượng từ các toa xe lửa cho đến hệ thống quản lý giao thông, hệ thống phát tín hiệu, hệ thống cấp điện và dịch vụ thông tin, sự tự tin ở bề dày chuyên môn kỹ thuật mang đến cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong ngành đường sắt.

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Thang máy / Thang cuốn / Thang bộ di động

Hitachi đã phát triển và sản xuất thang máy và thang cuốn trong hơn 9 thập kỷ. Theo năm tháng, nhu cầu của xã hội đã có nhiều thay đổi và chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới nhất để mang đến một trải nghiệm an toàn và thoải mái khi bạn di chuyển trong những không gian và tòa nhà nơi đô thị.

Find Out More

Hitachi có đầy đủ năng lực và chuyên môn để tích hợp mọi hệ thống đường sắt. Với một danh mục ấn tượng từ các toa xe lửa cho đến hệ thống quản lý giao thông, hệ thống phát tín hiệu, hệ thống cấp điện và dịch vụ thông tin, sự tự tin ở bề dày chuyên môn kỹ thuật mang đến cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong ngành đường sắt.

Hệ thống đường sắt

Hệ thống đường sắt

Hitachi có đầy đủ năng lực và chuyên môn để tích hợp mọi hệ thống đường sắt. Với một danh mục ấn tượng từ các toa xe lửa cho đến hệ thống quản lý giao thông, hệ thống phát tín hiệu, hệ thống cấp điện và dịch vụ thông tin, sự tự tin ở bề dày chuyên môn kỹ thuật mang đến cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong ngành đường sắt.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Hitachi

Xem tất cả câu chuyện Đổi mới sáng tạo vì xã hội