Automotive Systems Business

เเรากำลังเป็นผู้นำในยุคแห่งนวัตกรรมนี้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อช่วยส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน

ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนความต้องการด้านนวัตกรรม
ความคล่องตัวไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อน โซลูชันของพวกเราที่ Hitachi มุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น

เราให้บริการโซลูชันการขับเคลื่อนขั้นสูง ซึ่งรวมถึงระบบส่งกำลังไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ ระบบช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพและระบบช่วยเหลือในการขับขี่อัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมาพร้อมกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น

Automotive Systems Business


ระบบรถจักรยานยนต์

ระบบส่งกำลัง

ระบบช่วงล่าง

ผลิตภัณฑ์หลังการขาย

ระบบรถจักรยานยนต์

ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่าง และระบบเบรก

Hitachi Astemo ให้ความสำคัญกับโซลูชันความคล่องตัวขั้นสูงระดับชั้นนำของโลกในด้านการสร้างกระแสไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบาย

เราร่วมมือกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการจัดหาโซลูชันการเคลื่อนย้ายที่ตอบสนองลูกค้าของเราและปัจจัยสำคัญในอนาคตของระบบยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมมือกันกับเรา คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
ระบบส่งกำลัง

เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE), ระบบขับขี่อัตโนมัติ / ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (AD/ADAS), ระบบส่งกำลัง EV

Hitachi Astemo ให้ความสำคัญกับโซลูชันความคล่องตัวขั้นสูงระดับชั้นนำของโลกในด้านการสร้างกระแสไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบาย

เราร่วมมือกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการจัดหาโซลูชันการเคลื่อนย้ายที่ตอบสนองลูกค้าของเราและปัจจัยสำคัญในอนาคตของระบบยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมมือกันกับเรา คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
ระบบช่วงล่าง

ระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน

Hitachi Astemo ให้ความสำคัญกับโซลูชันความคล่องตัวขั้นสูงระดับชั้นนำของโลกในด้านการสร้างกระแสไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบาย

เราร่วมมือกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการจัดหาโซลูชันการเคลื่อนย้ายที่ตอบสนองลูกค้าของเราและปัจจัยสำคัญในอนาคตของระบบยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมมือกันกับเรา คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
ผลิตภัณฑ์หลังการขาย

เรานำเสนอชิ้นส่วนหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ OEM ของเราไปทั่วโลก

Hitachi Astemo ให้ความสำคัญกับโซลูชันความคล่องตัวขั้นสูงระดับชั้นนำของโลกในด้านการสร้างกระแสไฟฟ้า ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อโลกดิจิทัล เพื่อช่วยลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความสะดวกสบาย

เราร่วมมือกันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยการจัดหาโซลูชันการเคลื่อนย้ายที่ตอบสนองลูกค้าของเราและปัจจัยสำคัญในอนาคตของระบบยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมมือกันกับเรา คุณจะพบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
Find Out More
 • Digital Systems & Services

  เพื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Green Energy & Mobility

  โซลูชันของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
  ตลอดเวลาสําหรับอาคารของคุณ

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Connective Industries

  โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่
  และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Automotive Systems Business

  ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนความต้องการด้านนวัตกรรม
  ความคล่องตัวไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อน โซลูชันของพวกเราที่ Hitachi

  เรียนรู้เพิ่มเติม

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด