อุตสาหกรรม

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การพัฒนาชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่ Hitachi จัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์จนถึงประเทศไทย

โซลูชันของเรา ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยประสบการณ์กว่า 110 ปี และขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดผลลัพภ์เชิงบวกนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น และสะดวกสบาย โซลูชันต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ เครื่องอัดอากาศ หรือระบบกลั่นน้ำทะเลแบบรีเวิร์สออสโมซิส และเครื่องจักรในการก่อสร้าง ช่วยขับเคลื่อนโลกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

เราช่วยปฏิวัติโลกและปรับปรุงวิถีชีวิต

อุตสาหกรรม

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การพัฒนาชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานคือองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่และความเป็นอยู่ของคนเมือง พวกเราที่ Hitachi จัดหาระบบและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วทวีปเอเชีย ตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์จนถึงประเทศไทย

โซลูชันของเรา ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยประสบการณ์กว่า 110 ปี และขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดผลลัพภ์เชิงบวกนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ชีวิตของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น และสะดวกสบาย โซลูชันต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ เครื่องอัดอากาศ หรือระบบกลั่นน้ำทะเลแบบรีเวิร์สออสโมซิส และเครื่องจักรในการก่อสร้าง ช่วยขับเคลื่อนโลกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

เราช่วยปฏิวัติโลกและปรับปรุงวิถีชีวิต

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

กำหนดเอง
โซลูชันระบบอัตโนมัติที่สามารถกำหนดเองได้

เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติระดับสูง ที่ต้องการการผลิตปริมาณมาก ความเร็วสูง และความแม่นยำสูง เราช่วยให้บริษัททั่วโลกพึ่งพาคนงานน้อยลงด้วยโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากคน รักษาคุณภาพและผลผลิตให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และลดการลาออกของพนักงาน

Find Out More

เราเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติระดับสูง ที่ต้องการการผลิตปริมาณมาก ความเร็วสูง และความแม่นยำสูง เราช่วยให้บริษัททั่วโลกพึ่งพาคนงานน้อยลงด้วยโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากคน รักษาคุณภาพและผลผลิตให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และลดการลาออกของพนักงาน

Find Out More

กำหนดเอง
โซลูชันระบบอัตโนมัติที่สามารถกำหนดเองได้

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

เทคโนโลยีโรงงาน

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

Find Out More

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

Find Out More

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Find Out More

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Find Out More

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

เทคโนโลยีโรงงาน

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

เทคโนโลยีโรงงาน

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

น้ำ

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Find Out More

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Find Out More

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

เทคโนโลยีโรงงาน

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

เทคโนโลยีโรงงาน

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

น้ำ

เครื่องจักรสำหรั
บงานก่อสร้าง

Hitachi ให้บริการทั่วโลกด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ตั้งแต่การขายรถขุดระบบไฮดรอลิกและเครื่องจักรก่อสร้างหลายประเภท ไปจนถึงการบริการและการซ่อมบำรุง เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของหลายอุตสาหกรรมได้ด้วยประสบการณ์ของเรา เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราถูกติดตั้งอยู่ในแท็กซี่สีเหลืองมีให้เห็นทั่วโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาและกำลังพัฒนา

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Find Out More

Hitachi ใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญอย่างสูงของเราในการสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง และเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ด้าน IT ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์

Find Out More

วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง

 

ระบบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น มอเตอร์ ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า เราจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การขาย และทักษะบริการหลังการขายที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโครงการและธุรกิจ มากมาย และเราวางแผนที่จะจัดจำหน่ายต่อไปทั่วโลก

เทคโนโลยีโรงงาน

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

Hitachi จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ความสามารถที่ครอบคลุมของเราในการจัดการการสร้างระบบโรงงานในทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบ การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษา ความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เรามีอย่างกว้างขวางในโครงการโรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งทั่วโลก

เทคโนโลยีโรงงาน

เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Hitachi จัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย ที่จำเป็นต่อการจัดเตรียมระบบการทำงานขั้นสูงในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวล่าสุด เรายังพัฒนาอุปกรณ์การผลิต การตรวจสอบที่มีความแม่นยำเพื่อนำเสนอโซลูชันสู่ตลาด

น้ำ

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

Hitachi มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะที่หลอมรวม ICT เข้ากับระบบบำบัดน้ำขั้นสูง เช่น น้ำเสียและน้ำอุตสาหกรรม ระบบเหล่านี้ทำให้น้ำดีต่อสุขภาพและยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเพื่อจำกัดการใช้ทรัพยากรน้ำและปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เรายังออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น น้ำพุและสระว่ายน้ำสำหรับโครงการมากมาย

น้ำ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Hitachi

ดูเรื่องราวนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด